• Oostenlicht

Oostenlicht levert eerste groep mbo'ers af

ELBURG Afgelopen donderdag kreeg de eerste groep leerlingen die een entree-opleiding heeft gedaan op Nuborgh College Oostenlicht, het diploma. Deze mbo-route blijkt volgens de school succesvol. Van de tien leerlingen behaalden er al negen hun diploma en de laatste leerling zal in september de opleiding afronden. Ook de tweede lichting vso-leerlingen (voortgezet speciaal onderwijs), die in samenwerking met 's Heeren Loo onderwijs kreeg op Oostenlicht, is opnieuw in haar geheel geslaagd. Dit is dus een slagingspercentage van twee keer honderd procent.


Vanaf dit schooljaar hebben Deltion College en Nuborgh College de handen ineen geslagen en bieden zij in Elburg een entree-opleiding aan op de locatie Oostenlicht. Deze route wil een brug slaan tussen vmbo en mbo voor leerlingen die mogelijk geen vmbo-diploma gaan behalen en die daarmee het risico lopen om vroegtijdig en ongediplomeerd de school te verlaten. Hetzelfde geldt ook de samenwerking tussen Nuborgh en 's Heeren Loo. Ook al deze voormalige Ambelt-leerlingen behaalden het diploma, met daarbij ook nog eens hoge cijfers.


Locatiedirecteur Wilco Leeflang is erg tevreden met deze uitslagen: ,,We zijn heel blij met onze geslaagde leerlingen en uiteraard wil ik ze allemaal van harte feliciteren met dit goede resultaat. Dat de samenwerking met het Deltion College en 's Heeren Loo zo goed uitpakt, stemt mij extra tevreden. Het laat zien dat er op het gebied van passend onderwijs ook hele mooie dingen gebeuren in het reguliere onderwijs. Dit is in tegenstelling tot de negatieve berichtgeving die je nogal eens hoort." Leeflang is ook trots op zijn team: ,,Al het personeel dat aan dit succes heeft bijgedragen, wil ik complimenteren met dit resultaat. Of het nu gaat om docenten of om onderwijsondersteunend personeel."