• Robin van Lonkhuijsen

Ondernemers Veluwe hebben aandacht voor biodiversiteit

VELUWE Van de ondernemers op de Veluwe heeft 41,67 procent beleid op het behoud of versterking van biodiversiteit in hun regio. Dat blijkt uit een enquête van het Veluwefonds. Voor 63,86 procent is het passend bij goed rentmeesterschap en vindt 30 procent het positief voor het imago van het bedrijf. De enquête, waaraan 95 bedrijven hebben meegedaan, heeft betrekking op de bekendheid met de achteruitgang van soortenrijkdom op de Veluwe en de bereidheid om daar iets aan te doen.

Dick van der Veen

Het Veluwefonds werkt toe naar een certificaat voor betrokken ondernemers. De enquête werd uigevoerd met financiële steun van de provincie Gelderland. Het fonds biedt ondernemers hulp bij het in balans brengen van economische en ecologische ontwikkeling. Ze heeft daarbij de hulp van specialisten op divers terrein.

Het zet onder meer in op de promotie van streekproducten. Support wordt verleend door betrokken ondernemers, bestuurders, bewoners, terreinbeheerders en agrariërs. Bij de kwaliteit van de natuur denkt een overgrote meerderheid (90,7 procent) aan een combinatie van bomen en planten, dieren en het bodemleven en gevarieerd landschap. Verdere gedachten gaan bijvoorbeeld uit naar ruimte voor de mens, voldoende organisch materiaal en kringlopen.

Als oorzaak van de afname van biodiversiteit noemt 39,9 procent de landbouw, denkt 34,52 procent aan bouwen huizen, kantoren, wegen(infrastructuur). Vervuiling neemt een nog grotere plaats in: 41,67 procent. Deelnemers konden meer dan één oorzaak aangeven. Het belangrijkst van soortenrijkdom noemt 54,36 procent dat de mens het nodig heeft om te overleven en 53,57 procent het in standhouden van de natuur. Van de ondervraagden vindt 38,82 procent van de ondernemers invloed te hebben en 24,71 procent geeft aan dat die invloed er niet is. Slechts 1,18 procent oordeelt negatief. Deels positief en deels negatief vindt 25,88 procent. Van de ondernemingen wil 77,11 procent op de hoogte blijven van verdere inspanningen om de biodiversiteit op de Veluwe te verhogen.