• NVOO

Ondernemers Noord-Veluwe zetten in op energiebesparing

OLDEBROEK Ondernemers in de regio Noord-Veluwe zetten in op energiebesparing. Noord-Veluwe Ondernemers Overleg (NVOO) heeft daarover afspraken gemaakt met als doel een groot deel van de bedrijven in 2020 te laten voldoen aan de eisen uit de Wet milieubeheer.

In het landelijke Energieakkoord voor duurzame groei (SER akkoord) geven meer dan veertig organisaties aan hoe zij de verduurzaming van onze samenleving en economie gaan vormgeven. In Gelderland hebben koepels van het bedrijfsleven, individuele bedrijven én bedrijventerreinen meegewerkt aan een vertaling hiervan voor Gelderland: het Gelders Energieakkoord (GEA).

VOORTOUW In de regio Noord-Veluwe heeft het Noord-Veluwe Ondernemers Overleg (NVOO) meegewerkt aan de regionale aanpak via de Routekaart klimaat neutrale regio Noord-Veluwe. ,,NVOO onderschrijft de energiebesparingsdoelstelling en de Gelderse aanpak met bedrijven van het Gelders Energie Akkoord en wil graag het voortouw nemen'', meldt het NVOO in een persbericht. ,,Zij zien dat de economische en maatschappelijke impact van energiebesparing bij onze bedrijven groot is. NVOO sluiten zich aan bij dit akkoord en neemt op deze manier verantwoordelijkheid op de route naar een klimaat neutrale energievoorziening in de Noord-Veluwe en een energieneutraal Gelderland.''

TOEZICHT EN HANDHAVING De Gelderse aanpak combineert zowel stimulering als toezicht en handhaving. ,,Een groot deel onze bedrijven in 2020 moet voldoen aan de energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer. Er moet nog wel wat moet gebeuren. Vanaf 2023 mag geen enkel kantoor in Nederland een slechter energielabel hebben dan label C. NVOO neemt daarom een pro actieve opstelling in door de Omgevingsdienst uit te nodigen panden van bestuursleden van bedrijvenkringen te laten controleren op mogelijke energiebesparingsmaatregelen.''

Bestuursleden van de in de NVOO samenwerkende bedrijvenkringen die hun pand gaan laten controleren zijn Adwin Ploeger (Ploeger Transport, Harderwijk), Heimen van Diest (GrootJebbink, Ermelo) en Ronald Cleijsen (Wivé Techniek, Nunspeet).

,,Deze pro actieve opstelling zorgt voor inzicht in proces, mogelijkheden en kansen van energiebesparing. Inzichten die worden doorgeven aan leden en worden ingebracht in de Gelderse Aanpak. NVOO rekent vanuit de Gelderse Aanpak op ondersteuning door knelpunten weg te nemen die ondernemers ervaren, zoals te weinig tijd, te weinig kennis of geen financiering.''

PRAKTIJK NVOO zal via de bedrijvenkringen haar rol pakken bij het creëren van draagvlak voor duurzaamheid bij haar leden door kennisoverdracht en communicatie hierover te organiseren. In de praktijk gebeurt dit al door initiatieven van bedrijven in Oldebroek/Elburg (Noord-Veluwe Verduurzaamt), Putten (OnuitPuttenlijk Duurzaam) en Nunspeet. In Ermelo heeft de bedrijvenkring Duurzaamheid op de agenda staan en organiseert themabijeenkomsten waarin enthousiaste ondernemers zichzelf en hun oplossingen presenteren. Bedrijvenkring Harderwijk heeft een menukaart met zeven projecten waaraan bedrijven kunnen deelnemen op weg naar een klimaatneutraal bedrijventerrein.