• De gemeente Oldebroek verlengt de samenwerking met 155-help-een-bedrijf.

    Gemeente Oldebroek

Oldebroek verlengt samenwerking met 155-Help-een-bedrijf

OLDEBROEK De gemeente Oldebroek en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) zijn twee jaar geleden gestart met de samenwerking '155-Help-een-bedrijf' om ondernemers te ondersteunen die in zwaar weer verkeren. Deze samenwerking is weer voor een jaar verlengd. In de afgelopen twee jaar hebben ruim 25 ondernemers uit de gemeente Oldebroek gebruik gemaakt van 155-Help-een-bedrijf.

Naast het feit dat een aantal van deze ondernemingen een goede doorstart konden maken, kon daardoor ook veel werkgelegenheid behouden blijven, motiverrt de gemente. Vragen op het gebied van marketing, opvolging/overname, acquisitie en andersoortige financiële vragen kunnen worden gesteld aan 155.

Wethouder Harm Westerbroek: ,,We hopen allemaal dat het iedere ondernemer voor de wind gaat. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. De ondersteuning van 155 voorziet duidelijk in een behoefte. Voor ons was een belangrijke doelstelling voor het aansluiten bij 155 het voorkomen van noodgedwongen bedrijfsbeëindiging. Wij vinden het als gemeente belangrijk om onze lokale ondernemers te steunen waar mogelijk, ook in moeilijke tijden. Met het continueren van de samenwerking op het gebied van 155, kunnen we hier zorg voor blijven dragen."

KOSTELOOS Met het initiatief '155-Help-een-bedrijf' kunnen ondernemers uit Oldebroek kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Met deze eerste hulplijn is het voor ondernemers mogelijk om zich te melden via telefoonnummer 088-9990155 of via de website www.155.nl. De ondernemer kan direct daarna aan de slag met een adviseur van het IMK om naar oplossingen te zoeken.

Patrick van Dielen, Ondernemersadviseur bij het IMK: ,,Het continueren van de samenwerking op het gebied van 155 geeft aan dat de gemeente Oldebroek de lokale economie een warm hart toedraagt. En graag haar steentje wil bijdragen om ondernemers te ondersteunen waar mogelijk, met behulp van de expertise van het IMK op het gebied van ondernemerschap. Wij hopen dan ook dat ondernemers die het moeilijk hebben, zich blijven melden bij 155."

IMK IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) begeleidt ondernemers op cruciale momenten in de levenscyclus van de onderneming: van start tot verantwoorde bedrijfsbeëindiging. In goede en in slechte tijden. Daarbij staat de ondernemer met zijn of haar talenten en passie centraal en wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties en financiële instellingen. Meer dan 30.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes geadviseerd of begeleid door IMK.