• Bedrijvenpark H2O, gezien vanaf de A28 richting Zwolle.

    Jeroen Keep

Nieuwe directeur voor Bedrijvenpark H2O

HATTEM De Aandeelhouders van Bedrijvenpark H2O hebben, op voordracht van de Raad van Commissarissen, per 17 mei Piet Tulner benoemd als directeur-bestuurder van de vennootschap die Bedrijvenpark H2O ontwikkelt (H2O BV).

Piet Tulner (53 jaar, woonachtig in Houten) heeft een langjarige ervaring op het vlak van de ontwikkeling en realisatie van bedrijventerreinen. Tevens heeft Tulner elders in het land laten zien hoe bedrijfsterreinen in de markt gezet kunnen worden en hoe op een succesvolle wijze verkoop van bedrijfskavels te realiseren. Tulner heeft daarnaast dikwijls gewerkt in een sfeer waar publieke en private belangen elkaar raken, ook in samenwerkingsverbanden van diverse gemeenten.

Richard van der Velden, sinds 10 jaar als bedrijfsleider werkzaam voor H2O BV, heeft de Raad van Commissarissen laten weten zijn werkzaamheden per 1 juli te beëindigen, om zich te kunnen gaan richten op nieuwe projecten. Afgesproken is dat hij voor de overdracht en speciale vragen beschikbaar blijft voor H2O BV, ook na 1 juli.

,,Met de benoeming van Tulner en per 1 januari van dit jaar de invulling van de Raad van Commissarissen met externe leden - niet langer eigen wethouders, maar onafhankelijke leden met ruime expertise en ervaring in het bedrijfsleven - zijn weer twee belangrijke stappen gezet voor de toekomst van Bedrijvenpark H2O", aldus Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV.

De Aandeelhouders van H2O BV, zijnde de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, zijn bovendien volop bezig met aanpassing en verruiming van bestemmingsplannen en de aanleg van een nieuwe aansluiting op snelweg A28 bij de voordeur van het Bedrijvenpark. Hiermee wordt vestiging voor bedrijven op Bedrijvenpark H2O, gelegen aan het kruispunt van snelwegen A28 en A50 en op steenworp afstand van Zwolle, de economische poort richting Noord-Oost Nederland en het IJsseldeltagebied, nog interessanter.

Nadere informatie is te vinden op de website www.bedrijvenparkh2o.nl, of via tel. 06-23144035 (Tie Liebe, voorzitter RvC van H2O BV).