• Boerderij

    Hans Blomvliet

Leegstand agrarisch vastgoed wordt een probleem

VELUWE Tot 2030 komt in Gelderland ruim 6,3 miljoen vierkante meter agrarisch vastgoed vrij. Daarvan op de Noord Veluwe 0.12 miljoen vierkante meter woonhuizen en 0.45 miljoen vierkante meter bedrijfsgebouwen. Dat is 9 procent van het Gelders areaal. Vier op de tien boeren stopt tussen 2015-2030. De Achterhoek en de Vallei hebben de meeste problemen door intensieve veehouderij; op de Noord-Veluwe en in de Stedendriehoek is de graasdierhouderij koploper.

Dick van der Veen

Agrarische ondernemers, gemeenten, provincie, deskundigen en adviseurs uit verschillende hoeken buigen zich momenteel over samenwerking om langjarige leegstand te voorkomen. Het gaat om het in beeld brengen van mogelijkheden en het opstellen van een businessplan. De provincie Gelderland kan via het POP3-programma mogelijk ondersteuning bieden voor de (door)ontwikkeling van ideeën om te komen tot nieuwe perspectieven voor vrijkomende agrarisch bedrijfsgebouwen.

Agrariërs zouden bezit dat door voorgaande generaties is opgebouwd het liefst voort willen blijven zetten, maar dan kan vaak niet om moverende redenen. Partijen zijn het er over eens dat ondernemers er niet alleen voor mogen staan. In de provincie Gelderland stoppen 450 ondernemers op jaarbasis met hun agrarisch bedrijf. Ruim driekwart van de vrijkomende agrarische gebouwen zijn degene zonder woonfunctie. Dat is totaal in de provincie 4,8 miljoen vierkante meter. Van het leegkomend vastgoed krijgt 20-25 procent een niet agrarisch bestemming. De totale leegstand in Gelderland bedraagt in 2020 3 miljoen vierkante meter. In de totale agrarische sector ligt 12 miljoen vierkante meter asbestdaken op schuren en stallen en 4 miljoen vierkante meter op asbestgevel. In de zes gemeenten van Veluweland bedraagt het aantal vierkante meter agrarische woonhuizen achtereenvolgens: Elburg 15.079, Epe 24.624, Hattem 8.408, Heerde 14.852, Nunspeet 15.036 en Oldebroek 28.868. Voor bedrijfsgebouwen is dat Elburg 36.021, Epe 64.208, Hattem 17.337, Heerde 47.387, Nunspeet 53.511 en Oldebroek 85.664 De sloopopgave tot 2030 bedraagt voor de zes gemeenten de navolgende vierkante meter met daar achter de kosten in miljoenen: Elburg 21.903 (0,8), Epe 43.193 (1,5). Hattem 12.501 (0,4), Heerde 32.815 (1,1), Nunspeet 38.651 (1,4) en Oldebroek 60.952 (2.1).