• Skeeze

Interesse duurzaam wonen Noord Veluwe neemt toe

VELUWE Steeds meer woningeigenaren zetten de stap richting energiezuinig wonen. Veluwe Duurzaam, het energieloket en platform voor duurzaamheid op de Noord Veluwe, blikt terug op de activiteiten van 2015 en 2016. Met een enquête onder bedrijven en inwoners in de regio is in kaart gebracht welke acties er worden genomen. De goed bezochte huiskamerbijeenkomsten, de toename van het aantal vragen bij het energieloket Veluwe Duurzaam en de belangstelling voor energieadvies laten zien dat duurzaam wonen en leven steeds meer in trek raakt onder Veluwenaren.

Uit de enquête onder inwoners in de regio blijkt dat 76 procent van de geënquêteerden duurzaamheidsmaatregelen heeft getroffen. Met name zonnepanelen, vloer- en dakisolatie scoren hoog. Ook geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan op weg te zijn geholpen door de activiteiten van Veluwe Duurzaam zoals informatiemarkten en huiskamerbijeenkomsten.

Inwoners die maatregelen hebben getroffen zijn graag bereid om hun kennis en ervaringen te delen en zijn trots op wat zij hebben bereikt. Steeds meer bewoners melden hun huis aan bij de Duurzame Huizen Route of als voorbeeld op veluweduurzaam.nl. De teller staat op 47 woningen in de acht deelnemende gemeenten. Niet alleen huiseigenaren maar ook huurders willen besparen, blijkt uit de reacties die het energieloket binnenkrijgt.

In 2015 is gestart met de wijkaanpak Zeg 'ns A. Twaalf inwoners uit de diverse gemeenten kregen een maatwerkadvies waarbij ook de buurt betrokken werd. Inmiddels zijn er 320 inwoners betrokken waarvan een aantal al maatregelen heeft getroffen. Met een adviseurspoule met onafhankelijke energieadviseurs uit de regio hoopt het energieloket deze groep mensen met hun buren verder op weg te helpen. Het aantal mensen dat aan de slag gaat, breidt zich snel uit. "Het leuke van de wijkaanpak is dat buren elkaar op een andere manier leren kennen en er leuke contacten ontstaan." Aldus Yvonne Feuerhahn, adviseur bij de wijkaanpak Zeg 'ns A.

Bedrijven geven aan dat met name duurzaamheidsmarkten helpen bij het in contact komen met consumenten wat leidt tot verkoop van energiebesparende maatregelen. Op het energieloket Veluwe Duurzaam zijn de huizen te zien waar bedrijven uit de regio besparende maatregelen hebben uitgevoerd.

Het Energieloket constateert dat de schwung er goed in zit in de regio Noord-Veluwe. De gemeenten Nunspeet en Heerde scoren goed op de gemeentelijke duurzaamheidsindex (GDI) en in de gemeenten Hattem, Harderwijk, Ermelo, Nunspeet en Oldebroek zijn inwoners gestart met het oprichten van energiecoöperaties. De verwachting is dat komend jaar steeds meer mensen stappen nemen om hun woning te verduurzamen. Veluwe Duurzaam draagt hier graag aan bij en bouwt voort op de behaalde resultaten.