• eigen foto

Ideeënavond Levend Landschap Hattem

HATTEM Een ieder die ideeën voor het buitengebied van Hattem of voor de Hattemerpoort heeft is welkom op dinsdag 18 september vanaf 20.00 uur bij IJscowd IJsboerderij aan de Hilsdijk 100 in Hattem. Denk hierbij aan bloemrijke bermen, het terugbrengen van houtsingels, verbeteren van leefgebied voor bijen, insecten en vogels, het opruimen van zwerfafval of het bevorderen van de migratie van dieren en planten van de Veluwe naar de uiterwaarden. De organisatie ligt in handen van Vereniging Landschap en Milieu Hattem. Inloop vanaf 19.45 uur en aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Info: 026-3537444 en c.vanderzwart@landschapsbeheergelderland.nl