• Waterschap Vallei en Veluwe

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld wint Bouwprijs 2019

WAPENVELD De Nederlandse Bouwprijs 2019 in de categorie Civiele kunstwerken gaat naar de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Dit werd maandagavond 4 februari 2019 in Utrecht bekendgemaakt. Architect Zones Urbaines Sensibles (ZUS) nam de prijs in ontvangst, opdrachtgever van de hoogwatergeul is Waterschap Vallei en Veluwe. Eerder won het project ook al de Betonprijs.

De Nederlandse Bouwprijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt. Met het uitreiken van deze onafhankelijke prijs wil Stichting De Nederlandse Bouwprijs de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de bouw bevorderen én het veelzijdige bouwtalent in Nederland stimuleren.

De hoogwatergeul heeft een lengte van 8 kilometer en wordt geflankeerd door nieuwe dijken. De 800 meter lange bruggen aan de noord- en zuidzijde vormen respectievelijk de inlaat en uitlaat voor het water. Daarnaast bieden ze bij hoogwater toegang tot de dorpen op de oeverwal. Door de opzet van de hoogwatergeul kan bij een normaal en hoog waterpeil het huidige agrarisch gebruik van de gronden in de geul voortgezet worden. Bij een eens in de honderd jaar voorkomende stormvloed worden de kleppen van de inlaat opengezet waardoor de omringende bewoonde gebieden beschermd zijn.

Jurycommentaar: ,,De hoogwatergeul Veessen Wapenveld is een enorme ingreep in het landschap, maar oogt bescheiden. De jury is van mening dat sprake is van een prachtig staaltje Hollandse Delta met veiligheid binnen een integrale gebiedsaanpak. Hier komt alles samen: klimaatadaptatie, natuurwaarde, verbeterde omstandigheden voor de boeren én een belevingswaarde door nieuwe recreatiemogelijkheden toe te voegen. Volgens de jury is dit het resultaat wanneer een interdisciplinair team van (landschaps)architecten en ingenieurs gaan samenwerken; een oplossing die doet waarvoor het ontworpen is - hoogwater beheersen - maar die ook mooi opgaat in de omgeving."