• Robin van Lonkhuijsen

Groen licht voor theetuin aan Brandsweg Hulshorst

HULSHORST Ronald Kempeneers mag een theetuin realiseren aan de Brandsweg in Hulshorst. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet geeft hem de kans hiervoor een tijdelijke ontheffing voor een periode van vijf jaar aan te vragen.

Wijnand Kooijmans

Kempeneers wil onder meer lunchproeverijen gaan houden met lokale producten en zijn gasten eigengemaakt ijs aanbieden. Daarnaast wil hij workshops geven in oude ambachten, voorlichting geven over wat er te beleven is in de Nunspeetse bossen en een bloemen- en kruidenpluktuin aanleggen.

De ontheffing is nodig omdat de theetuin niet past binnen het bestemmingsplan. Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn weliswaar toegestaan maar gaan hier niet op omdat Kempeneers onder meer lokale producten wil gaan verkopen. Dat moet als detailhandel worden gezien. Daarnaast wil hij een gedeelte van het terrein als theetuin (terras) inrichten. Ook dat is in strijd met de geldende regels.

Ontheffing is echter wel mogelijk. Onder meer omdat de komst van de theetuin geen hinder voor de omgeving oplevert. Daarnaast is de theetuin alleen geopend tussen negen uur 's morgens en zonsondergang en kan het parkeren op eigen terrein plaatsvinden. Voorwaarde is dat alleen niet alcoholische dranken en kleine gerechten worden geserveerd. Tevens krijgt Kempeneers toestemming twee reclame borden aan te brengen, zij het dat deze bescheiden van omvang moeten zijn.

Na vijf jaar wil het college de gang van zaken rond de theetuin evalueren. Valt deze positief uit, dan wordt de theetuin een definitief karakter gegeven binnen de verfijningsplannen buitengebied.