• Robin van Lonkhuijsen

Epe wil Heerde in arbeidsmarktregio Stedendriehoek

EPE De gemeenteraad van Epe spreekt unaniem uit er groot belang aan te hechten dat Heerde toetreedt tot de arbeidsmarktregio waarvan de regio Stedendriehoek deel uitmaakt. Dat is inherent aan het afzweren van de regio Zwolle.

Dick van der Veen

De fractie Nieuwe Lijn kreeg voor die zienswijze de complete raad achter zich. Epe staat op zich positief tegenover de toetreding van Heerde tot de Stedendriehoek, maar acht de opstelling van Heerde te vrijblijvend. B en W hadden geen behoefte aan een zienswijze, maar roerden het punt van de arbeidsmarkt wel aan. In het amendement neemt de raad tevens aan deze zienswijze onder de aandacht van de gemeenteraad van Heerde te brengen. De fractie SGP-CU haalt er nog een tekst bij aan: gij zult niet hinken op twee gedachten. Net als het CDA en andere fracties acht het de situatie met betrekking tot de arbeidsmarkt essentieel en vindt men dat Heerde een duidelijke keuze dient te maken. ,,Heerde kijkt ook nog met een half oog naar Hattem":, wordt er tijdens een debat aan toegevoegd. De fractie van de VVD ziet het minder somber in. ,,We hebben ons jarenlang uitgesproken voor samenwerking op de noord-zuid-as. Willen de toetreding van Heerde positief omarmen en zijn ervan overtuigd dat de gemeenteraad van Heerde met volle overtuiging deze kant uit zal kijken."

Burgemeester Van der Hoeve noemt nog wat andere punten die een rol spelen, zoals de woningtoedeling en de bedrijventerreinen, waarbij het deel uitmaken van Heerde aan H2O van gewicht is. Hij heeft geen moeite met het amendement. Om niet de materie naar de nieuwe raad door te schuiven, vindt de raad een constructie om nog in dezelfde vergadering het amendement mee te nemen. Heerde op zijn beurt wil uiteraard eerst de zekerheid dat het in mei toegelaten wordt voordat het eerder al de oude schonen Zwolle overboord zet. Bij buurgemeenten daarentegen speelt het zwabberen in het verleden van Heerde door de gedachten. Van Apeldoorn naar Zwolle en de Noord Veluwe en weer retour.