• Leegstand van winkelpanden is een landelijk probleem, zo ook op de foto in Veenendaal.

    Aart Aalbers

College Hattem beraadt zich op maatregelen tegen leegstand winkels

HATTEM Uit cijfers is gebleken dat de leegstand van het winkelbestand in Hattem 14 procent is. CDA-raadslid Teun Juk vroeg tijdens de raadsvergadering aan wethouder Tigchelaar welke initiatieven er ondernomen gaan worden om dit percentage omlaag te krijgen. Wethouder Tigchelaar gaf aan op de hoogte zijn van de cijfers. Naar aanleiding van de detailhandelstructuurvisie is de wethouder Tigchelaar bezig om een convenant met de Hattemer ondernemersvereniging HAVO te sluiten. Het concept convenant is afgelopen week besproken in de ledenvergadering van de HAVO, waarna terugkoppeling volgt binnen het college van burgemeester en wethouders. Halverwege november hoopt Tigchelaar meer inzicht te hebben welke maatregelen er genomen kunnen worden om de leegstand van het winkelbestand in de Hanzestad tegen te gaan.