Ambulante GGZ-hulpverlening Pastoraal centrum De Hezenberg

HATTEM - De Hezenberg heeft een nieuw aanbod in de markt gezet dat duidelijk aan een behoefte blijkt te beantwoorden: kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg vanuit een christelijke levensvisie. Stel, u bent behoorlijk vastgelopen. Op allerlei manieren merkt u dat het niet meer gaat. Thuis, op het werk, onder vrienden. Mensen die u goed kennen, maken zich zorgen. U besluit op zoek te gaan naar hulp. De eerste stap is dan naar de huisarts. Deze besluit om u al dan niet door te sturen naar professionele hulpverlening. Het is goed mogelijk dat u de voorkeur geeft aan een hulpverlener met een christelijke achtergrond. De Hezenberg heeft bijna zeventig jaar ervaring heeft met pastorale hulpverlening. Daarom wil ze mensen die de keus maken voor zorg vanuit de eigen identiteit, graag van dienst zijn. Zoals gezegd is hiervoor een verwijzing nodig van de huisarts. Deze bepaalt samen met u welke hulpverlening het meest passend is. Deze GGZ-hulpverlening wordt vergoed door de zorgverzekering. Uiteraard kan iedereen die dat wil, bij de Hezenberg informatie opvragen over de mogelijkheden die er zijn. Zie ook de website www.hezenberg.nl.