• Archief BDUmedia

VVD kiest Henk Kemp als lijsttrekker

OLDEBROEK De VVD Wezep/Oldebroek heeft fractievoorzitter Henk Kemp gekozen als haar lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat gebeurde deze week tijdens de algemene ledenvergadering.

Tijdens deze vergadering werden tevens diverse actuele zaken belicht. De samenwerking die Oldebroek zoekt met de VVD van Hattem, Elburg, Kampen en Zwolle krijgt steeds vastere vormen. Kemp: ,,Bestuurlijk is een grotere schaal al heel nuttig, maar dat de fracties ook samenwerken en diverse dossiers als economie en bedrijventerrein met elkaar afstemmen is overduidelijk een voordeel. Wij als VVD Oldebroek denken een groot voordeel te kunnen halen uit de samenwerking met het zogeheten VVD Hanzenetwerk. Niet alleen lokale zaken, maar ook regionale zaken kunnen in dit netwerk aangepakt worden. De Regio Zwolle is één van de sterkst groeiende regio's van Nederland en daar kunnen we met goed beleid optimaal gebruik van maken.''

,,Elkaar kennen en weten wat er speelt maakt toekomstplannen en het afstemmen in de regio zoveel makkelijker'', vervolgt Kemp. ,,De VVD ziet dan ook geen enkel beletsel in het feit dat er nog een provinciegrens bestaat. Economie, zorg, onderwijs, en werkgelegenheid kunnen goed samen, dus ook over de IJssel. Als je elkaar regelmatig spreekt, zijn er altijd win-win situaties.''

Daarnaast werpt natuurlijk ook de komende gemeenteraadsverkiezing haar schaduw vooruit. Er zal weer, naast de lijsttrekker, een kandidatenlijst worden gemaakt, waarbij de leden uiteindelijk het laatste woord hebben. Het bestuur gaf aan dat er nog voldoende ruimte is voor mensen met politieke belangstelling, om lid te worden, en om in de toekomst meer voor de VVD te kunnen betekenen. Kemp: ,,Daarom was het opmerkelijk te noemen dat er zich ook al mensen met belangstelling hadden gemeld, die recentelijk de cursus Politiek Actief hadden gevolgd. Dat dit met name jongeren betrof biedt voor de VVD echt perspectief voor de toekomst.''