• BDUmedia

Stellingen Elburg: VVD en Algemeen Belang reageren

ELBURG In de verkiezingskrant die deze week in de papieren editie van Veluweland.nl staat, zijn per abuis de verkeerde antwoorden gepubliceerd bij de deelnemende partijen in Elburg: VVD en Algemeen Belang. Hieronder de juiste antwoorden van deze twee partijen.

Vraag 1: Moet Elburg een koopzondag krijgen?

Antwoord VVD: Ja. Het afgelopen jaar was er in 330 van de 388 gemeenten minstens één koopzondag. Zeker in een toeristische gemeente als Elburg biedt de zondagsopenstelling onze ondernemers veel kansen. Een overgrote meerderheid van de ondernemers in de Vesting is voor de vrijheid om open te gaan. De VVD geeft ondernemers zoveel mogelijk ruimte om zelf te bepalen wanneer hun bedrijf geopend is. We zijn daarom tegen verplichte sluitingstijden, maar ook tegen verplichte openingstijden.

Antwoord Algemeen Belang: Vanaf 2013 mogen gemeenten zelf het aantal koopzondagen bepalen; daarvoor werd dit centraal door de regering in den Haag geregeld. Zo kan men beter inspelen op de lokale situatie. De Bijbel gebiedt een collectieve rustdag en dat is niet zonder reden. Dit is naar onze opvatting een principiële zaak, maar dit gebod stelt ook belangrijke sociale en maatschappelijke waarden veilig. Een 24/7-economie gaat ten koste van mens en samenleving: iedereen heeft een dag nodig van rust, ontmoeting en ontspanning. Daarbij heeft openstelling in veel gevallen nauwelijks invloed op de omzet. Kleine winkeliers worden gedwongen om mee te doen wanneer de concurrent op zondag wel zijn winkel opent, maar het resulteert voor hen in meer kosten en langer werken voor dezelfde omzet. Algemeen Belang wil graag winkels op Zondag gesloten houden.

Vraag 2: Zijn er voldoende woningen voor starters in de gemeente Elburg?

Antwoord VVD: Nee. We willen er alles aan doen om jonge inwoners te behouden voor Elburg. De VVD zet daarom in op betaalbare woonruimte voor starters, doorstromers en senioren. Zo moeten er voldoende nieuwe huizen gebouwd worden in alle kernen van de gemeente. Daarnaast worden veel sociale huurwoningen bewoond door mensen die daar eigenlijk te veel voor verdienen. Door deze 'scheefwoners' te stimuleren een huis te kopen, wordt het aanbod van huurhuizen vergroot.

Antwoord Algemeen Belang: Gelukkig zien we dat het economisch weer beter gaat, maar niet met iedereen. Het is voor jongelui met vaak tijdelijke arbeidscontracten nog steeds moeilijk om te starten op de woningmarkt. Er moeten wat Algemeen Belang betreft meer en vooral goedkopere woningen komen voor starters en ook meer woningen voor een 1-persoonshuishouden. Daarnaast zijn er te weinig seniorenwoningen- en appartementen beschikbaar in onze gemeente. Voor beide doelgroepen -jong en oud- moet meer worden gebouwd.

Vraag 3: Moet de gemeente meer investeren in levendigere winkelcentra?

Antwoord VVD: Ja. De VVD vindt het belangrijk dat inwoners terecht kunnen in aantrekkelijke winkelcentra met voldoende en passend aanbod. Bij investeren denken we niet alleen aan geld, maar ook aan het faciliteren en aanjagen van bewoners- en ondernemersinitiatieven. De vertragingen bij de sloop en herontwikkeling van het winkelcentrum op 't Harde waren de VVD de afgelopen jaren een doorn in het oog. De VVD heeft regelmatig aandacht gevraagd voor de problemen op dit gebied. We blijven de ontwikkelingen kritisch volgen.

Antwoord Algemeen Belang: Algemeen Belang is blij dat een meerderheid van de gemeenteraad besloten heeft het terrein van de Boni op 't Harde zelf aan te kopen om zo met de bewoners in overleg deze laatste fase van het winkelcentrum af te ronden en in te vullen. Hier moet plek komen voor gezelligheid en ontmoeting; een lunchroom zou een meerwaarde hebben voor dit winkelcentrum en deze kern. Bestaande winkels moeten voldoende kunnen uitbreiden en de winkels in de vesting moeten qua infrastructuur beter bereikbaar worden. Dit geldt zeker tijdens de te stille winterperiode. De buurtwinkels spelen overigens een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze kleine kernen.

Kijk voor de volledige verkiezingsbijlage in de e-paper van deze week.