• Vincent Jannink

Politieke instuif op Nuborgh College Elburg

ELBURG Om de leerlingen van het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg te laten ervaren hoe een verkiezingscampagne in zijn werk gaat, wordt op 7 maart de politieke instuif 'De Stembus' gehouden. 

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal opent om 14.00 uur de politieke instuif met de oproep aan iedere stemgerechtigde om vooral te gaan stemmen. De acht partijen die in de verkiezingscampagne elkaar de maat nemen zijn de ChristenUnie, Algemeen Belang, de SGP, Elburg Beleid, het CDA, de VVD, D66 en de PvdA. Tijdens discussies, op de verkiezingsmarkt, bij de pitch met de jeugdige kandidaten en bij de scholierenverkiezing krijgen de acht politieke partijen alle kansen om de sympathie van de kiezers te winnen.

VERKIEZING Om de kandidaten van de politieke partijen al een gevoel van winnen en verliezen mee te geven, houden de leerlingen een echte scholierenverkiezing. In de aula van de school staan dan stemhokken, met een rode potlood aan een touwtje, stemformulieren met de namen van alle acht partijen, een verkiezingscommissie en natuurlijk leerlingen, die onder het toeziend oog van de voorzitter vrijwillig de stemmen gaan tellen. Alles gaat zoals het ook in het echt gebeurt.

KENNIS Natuurlijk wordt ook de kennis over de partijen bij de leerlingen getoetst. Zij moeten raden wie bij welke partij hoort en waar deze partijen voor staan. De politieke instuif wordt muzikaal omlijst door de leerlingen, die samen in de Bigband LF spelen.

De politieke instuif wordt van 14.00 tot 16.00 uur rechtstreeks uitgezonden via LOEfm en LOEtv . Voor meer informatie zie www.loemedia/nieuws/verkiezing.