• Lex van Lieshout

Politiek debat over het Sociaal Domein

EPE Onder het motto 'Kent de (zelf)redzaamheid van de burgers grenzen?' wordt op dinsdagavond 6 maart een politiek debat georganiseerd in De RSG aan de Schotweg in Epe. Het debat begint om 19.30 uur.

Het debat is in de Rijksscholengemeenschap Epe (RSG) en zal gaan over de zorg, de jeugdopvang en het meedoen aan de samenleving van mensen met een arbeidshandicap. Aan de hand van een aantal stellingen zullen raadsleden van de politieke partijen de burgers van de gemeente Epe eerst helderheid geven over de standpunten van de partijen op deze terreinen. Daarna volgt het debat. Na de politieke partijen is het de beurt aan de inwoners. Zij worden in de gelegenheid gesteld de politici aan de tand te voelen over deze onderwerpen.

STARTSCHOT Vrijwel alle politieke partijen hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Ook de partijen die nu politiek verantwoordelijk zijn voor het sociaal domein.  Burgemeester Hans van der Hoeve zal het startschot geven. De voorzittershamer is die avond in goede handen bij Henk Beltman, in het dagelijks leven projectleider bij Zorgbelang Gelderland en specialist op deze drie beleidsterreinen.

DEBAT De organisatie is in handen van de WMO-adviesraad en de VWI raad, twee adviesraden die het college van burgemeester en wethouders (on)gevraagd adviseren op de terreinen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De zaal is vanaf 19.00 uur open.