• BDU media

Informateur adviseert voortzetting coalitie Oldebroek

OLDEBROEK Op basis van gesprekken die informateur Bort Koelewijn (burgemeester van Kampen) heeft gevoerd met alle partijen in de gemeenteraad van Oldebroek, adviseert hij een voortzetting van de huidige coalitie van ChristenUnie, SGP en ABO. Unaniem is dit advies overgenomen door raadsfracties.

Veel lof ontving de informateur ook voor de wijze waarop het advies tot stand is gekomen. Desgevraagd was Koelewijn ook graag bereid om het proces te begeleiden als formateur om daadwerkelijk te komen tot de geadviseerde coalitie. Er ligt al een eerste uitwerking van de door alle partijen aangedragen thema's voor een coalitieakkoord en daar zal zeker de komende weken met de drie partijen over gesproken worden.

VERLIES Veel geld voor nieuw beleid zal er niet zijn want Koelewijn geeft in zijn advies al aan dat het ambtelijk opgestelde financieel perspectief bij de onderhandelingen als achtergrondinformatie te betrekken. De meerjarenbegroting laat een structureel verlies zien van ongeveer twee miljoen euro per jaar. Zelfs een mogelijke verhoging van de belastingen is al in het vooruitzicht gesteld.  De ChristenUnie ziet het als een grote uitdaging het financiële huishoudboekje van de gemeente ook voor de komende jaren gezond te houden.