• Lex van Lieshout ANP photo

Heerder informateur Van Norel: 'coalitie CU-SGP, CDA en PvdA'

HEERDE Informateur Dick van Norel heeft donderdagavond de lijsttrekkers advies gegeven over de coalitievorming. Op basis van de gesprekken die hij de afgelopen dagen met hen gevoerd heeft, concludeert hij dat een verkenning naar een coalitie van CU-SGP, CDA en PvdA het meest kansrijk is. Hij verwacht dat een verkenning met deze drie partijen kan leiden tot een stabiele coalitie in de gemeente Heerde.

Woensdag 28 maart heeft Dick van Norel aan tafel gezeten met de zes lijsttrekkers van de politieke partijen in Heerde. Tijdens deze bijeenkomst is teruggeblikt op de verkiezingsuitslag en heeft de informateur het proces geschetst. Vervolgens heeft hij op 28 en 29 maart met de lijsttrekkers individuele gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken is onder meer opgehaald wat de bijdragen van de partijen zou kunnen zijn binnen een te vormen coalitie. Ook is hen de gelegenheid geboden specifieke punten in te brengen ten behoeve van de coalitievorming. Op basis van deze gesprekken adviseert de informateur dat CU-SGP, CDA en PvdA de onderhandelingen starten om tot een nieuwe coalitie te komen.

Tegelijk maakt de informateur bekend dat de zittende wethouders Wolbert Meijer (CU-SGP) en Jan Berkhoff (CDA) beoogd wethouder zijn. De PvdA draagt Yasemin Cegerek voor als kandidaat wethouder. Yasemin Cegerek (1977) is woonachtig in Apeldoorn, was van 18 juni 2013 tot 23 maart 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA, Statenlid in Gelderland in de periode 2007 – 2013 en raadslid in Enschede in de periode 2002 – 2006 en werkte bij een Milieu Adviesbureau.

Alle drie de beoogde wethouders komen straks van buiten de gemeente. Dit is toegestaan als de raad daar ontheffing voor verleent.

Dick van Norel is door Jan Tuinman, fractievoorzitter CU-SGP, gevraagd om ook als formateur dit vervolgproces verder te begeleiden om te komen tot akkoord.