• Eigen foto

Hans de Goede nieuwe lijsttrekker D66 Epe

EPE D66 heeft haar verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezing klaar en Hans de Goede is als lijsttrekker gekozen.

De vader van Hans de Goede was één van de oprichters van D66, dus de appel valt niet ver van de boom. De politieke carrière van Hans de Goede begon al op 9-jarige leeftijd toen hij meereed op de campagnewagen van toen nog d'66 in Den Haag. Later werd hij in Leiden gemeenteraadslid en wethouder. Inmiddels is Hans de Goede, woonachtig in Emst, ook in Epe geen onbekende meer. Al 9 jaar actief voor D66, waarvan de laatste vier jaar als lid van de gemeenteraad naast Leo Bestebroer.

Gevraagd naar zijn motivatie voor D66 is hij zeer stellig: ,,Democratisering en bestuurlijke vernieuwing behoren tot de corebusiness van D66. Tegenwoordig heet dat 'participatie'. Bij onze burgers zit vaak veel kennis, soms meer dan bij ons als bestuurders. Ik wijs op de actiegroepen bij de discussie over het vliegveld Lelystad. Of dichter bij huis de mensen van Ons Mooi Epe. Daar wil ik de verbinding zoeken. Dat is niet alleen voordelig voor bestuurders. Ook onze inwoners worden daar beter van."

Uitgesproken is hij ook als het gaat om gemeentelijk beleid. ,,Het zou goed zijn als na de verkiezingen alle fracties met elkaar rond de tafel gaan en een gezamenlijke agenda voor de komende periode bepalen. Ook daar wil D66 de verbinding zoeken en afscheid nemen van de lokale politieke cultuur die denkt vanuit collegepartijen en oppositie.''