• Barry Wensink/BDUmedia

Formatieproces Epe verder met vier partijen

EPE Robert Scholten ging als leider van Nieuwe Lijn, de partij die de meeste stemmen kreeg, na de verkiezingen direct aan de slag als informateur. De afgelopen week ging hij allereerst met vertegenwoordigers van alle politieke partijen om tafel voor een verkennend gesprek. Donderdagavond 5 april koppelde hij de resultaten uit deze gesprekken terug aan alle politieke partijen en maakte hij de vervolgstappen bekend.

Scholten: ,,Afgelopen week heb ik goede, vertrouwelijke gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Het waren zeer constructieve gesprekken in een open sfeer. De belangrijkste onderwerpen in de gesprekken waren de inhoudelijke wensen, de nadere duiding van de verkiezingsuitslag en de mogelijke samenwerkingspartners."

Scholten heeft als informateur de opdracht om een advies te geven over een te vormen coalitie. Hierbij houdt hij rekening met de verkiezingsuitslag en de opgaven waar de gemeente Epe de komende jaren voor staat. ,,De invoering van de omgevingswet, de transformatie van het sociaal domein, duurzaamheid en een betrokken overheid zijn belangrijke opgaven voor de komende jaren. Deze thema's vragen om een politiek stabiele koers", aldus Scholten.

VIER PARTIJEN Na de verkennende gesprekken concludeerde Scholten dat er een basis aanwezig is om de volgende stap te zetten in het formatieproces. Zijn advies is om een coalitie van Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU en GroenLinks verder te onderzoeken. Scholten: ,,Naast goede inhoudelijke afspraken is het voor een succesvolle coalitie belangrijk dat de deelnemende partijen een goed gevoel bij elkaar hebben. Er moet genoeg verbinding en vertrouwen zijn om de uitdagingen voor de komende jaren aan te gaan."

Door alle partijen zijn Nieuwe Lijn en CDA genoemd als basis voor een nieuwe coalitie. Ook SGP/CU en GroenLinks kunnen op voldoende steun rekenen van de andere partijen. Scholten: ,,De huidige coalitie heeft bovendien bijna tien procent meer stemmen gekregen dan in 2014. Dat zien wij als een belangrijk signaal om verder te gaan op de ingeslagen weg."

De tweede fase in het formatieproces bestaat uit meer inhoudelijke gesprekken met de vier partijen Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU, en GroenLinks. Deze gesprekken zijn erop gericht om te komen tot een coalitieakkoord met daarin afspraken over de plannen voor de komende vier jaar. Zodra het coalitieakkoord afgerond is, wordt deze door de coalitiepartijen gepresenteerd. Het streven is om dit binnen enkele weken af te kunnen ronden. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het coalitieakkoord en worden de wethouders benoemd. Het nieuwe college werkt het coalitieakkoord (waarin afspraken op hoofdlijnen staan) verder uit in het collegeprogramma.