• Angela van Erven

Filip van As aangesteld als verkenner in Hattem

HATTEM Filip van As is door de ChristenUnie naar voren geschoven om te onderzoeken welke coalities in Hattem vruchtbaar en kansrijk zijn en die recht doen aan de verkiezingsuitslag. De ChristenUnie werd in Hattem de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen en is nu aan zet om te komen tot een coalitie.

De lokale fractie van de ChristenUnie streeft er naar dat voormalig wethouder Filip van As (ChristenUnie) van Zwolle voor 9 april dit proces heeft afgerond. De uitkomst van deze verkenning zal Van As rapporteren aan het bestuur van de Hattemse ChristenUnie fractie.

GESPREK In aanloop naar het formatieproces is in de afgelopen week al een gesprek geweest met alle fracties, zo vertelde ChristenUnie fractievoorzitter Arend Palland donderdagavond tijdens de raadsvergadering waar de nieuwe raad werd geïnstalleerd. Van de in totaal vijftien raadsleden werden acht nieuwe raadsleden beëdigd in de Hattemse gemeenteraad. ,,We hopen op een goed onderhandelingsproces dat verloopt in goed vertrouwen zodat er een coalitieakkoord komt dat bijdraagt aan een bloeiend Hattem", aldus Palland.