Erik Kort lijsttrekker D66 Hattem

HATTEM De algemene ledenvergadering van D66 heeft Erik Kort gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tevens is het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 vastgesteld door de leden. De lijst wordt verder aangevuld door het huidige raadslid Erwin Kwakkel en commissielid Dick Vergunst. Nieuw is de komst van Martin Slot op de vierde plaats. Daarna volgen het huidige raadslid Martin Veenstra en de commissieleden Alette Beerling en Bertus van 't Holt. Het verkiezingsprogramma heeft de ondertitel "Goed wonen, Prachtig leven" meegekregen. D66 geeft in dit verkiezings-programma aan hoe zij Hattem in de komende raadsperiode verder wil besturen.