• Vincent Jannink

Eper politiek spreekt zich uit over zelfredzaamheid

EPE Op 6 maart moet duidelijk worden waar de Eper politiek de grenzen trekt van zelfredzaamheid. Op die 6dag spreken ze zich in de Rijksscholengemeenschap uit over de vraag of de zelfredzaamheid grenzen kent. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst die om 19.30 uur begint in de school aan de Schotweg.

Het publiek verlangt volgens de WMO Adviesraad in Epe een duidelijke mening over zorg, jeugdopvang en het meedoen aan de samenleving van mensen met een arbeidshandicap. Aan de hand van prikkelende stellingen geven partijen hun mening, waarna een debat volgt. Het leidt geen twijfel dat vervolgens de lokale politiek flink aan de tand zal worden gevoeld door een kritisch publiek. Daarvoor geven de organisatoren alle gelegenheid. Dat voltrekt zich allemaal na het startschot van burgemeester Hans van der Hoeve onder leiding van Henk Beltman, projectleider bij Zorgbelang Gelderland en deskundig op de drie genoemde terreinen. De organisatie is in handen van de WMO-Adviesraad en de VWI-raad. Zij adviseren het college van B&W (on)gevraagd over vraagstukken op het gebied van WMO, Jeugdwet en Participatiewet.
Meer informatie op www.wmoadviesraadepe.nl.