• BDU media

Elburg start formatie met vier partijen

ELBURG Informateur Willem Krooneman (CU) adviseert een coalitie bestaande uit ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA. Met alle partijen zijn individuele gesprekken gevoerd. De meerderheid van de raad is op zoek naar een brede, stabiele coalitie van vier partijen. Uit de gesprekken bleek dat het logisch is dat in ieder geval de partijen ChristenUnie en Algemeen Belang deel uitmaken van de nieuwe coalitie.

Duidelijk werd verder dat één van de winnaars van de verkiezingen, VVD of CDA, aan deze coalitie deel zou moeten nemen. De nu voorgestelde coalitie heeft in termen van vertrouwen in stabiliteit, goede samenwerking en kwalitatief goed bestuur de voorkeur. Wethouderskandidaten voor deze coalitie zijn Willem Krooneman (CU), Henk Wessel (AB), Arjan Klein (SGP) en Lyda Sneevliet – Radstaak (CDA).

De gemeenteraad vergadert woensdag 11 april over het advies van de informateur en wordt een formateur aangesteld. Indien de raad het advies overneemt, kan de formatie starten. Deze zal dan plaatsvinden onder leiding van formateurs Willem Krooneman en Han Dickhof (CU). Het streven is op maandag 14 mei het coalitieakkoord te bespreken in de raad en het nieuwe college voor te dragen.