• Raadsleden op een verhoging; het publiek omarmt hen alleen letterlijk.

    Dick van der Veen

Democratie: roer om in Epe

EPE Een vol bezette Middenstip geeft de Eper politiek er van langs. Op een avond georganiseerd door Ons Mooi Epe geven insprekers unaniem aan dat het duale stelsel aan deze gemeente voorbij gaat, de coalitiepartijen programma's dicht timmeren en oppositie onvoldoende laten meewegen.

Dick van der Veen


Het vloeit voort uit de gang van zaken met de Heerderweg. Alleen Dirk Jan Beumer (PvdA) belijdt openlijk dat het niet zijn sterkste optreden was en het liever anders zou hebben ingevuld. Hij is niet toevallig ook degene die in een zeer vroeg stadium de waarschuwende vinger opstak voor de ontwikkelingen met luchthaven Lelystad. Het werd afgedaan als ongemotiveerde vrees: het zou Epe economisch voordeel brengen! Robert Tieskens van Red de Veluwe maakt in het tweede deel van de avond duidelijk hoe groot de bedreiging voor de Veluwe juist op economisch gebied is. Opvallend: bij de partijen die een Manifest onderschreven dat tot een beter marcheren van de democratie moet leiden ontbraken die van Nieuwe Lijn, Gemeentebelangen en Dorpspartij: drie lokale partijen die zeggen dat Manifest niet nodig te hebben om democratisch te functioneren. Het is aan de kiezer om daar een gedachte over te hebben. Het debat onder leiding van oud-burgemeester Inez Pijnenberg kent veel scherpe kantjes. Dat de situatie aan de Heerderweg in de botsing tussen gemeente/provincie en Ons Mooi Epe tot een beter resultaat heeft geleid wil er niet bij iedereen in. Wel dat de lokale politiek onvoldoende gebruik maakt van kennis en vaardigheden die in ruime mate in de bevolking aanwezig zijn. Meerdere malen klinkt het waarom van de weigering er gebruik van te maken door. De kosten van peperdure adviesbureaus zouden er door bespaard kunnen worden.

BEDREIGEND Diverse insprekers geven aan dat ze bestuurlijk en politiek geen ingang vinden. In het Manifest staat daarover dat burgers in een vroeg stadium bij ontwikkelingen betrokken moeten worden en waar mogelijk bij kunnen sturen en beslissen. Nu zou inbreng nog overwegend als bedreigend worden ervaren. Meer (in)directe invloed bij ontwikkelingen in de fysieke woonomgeving. De zaal geeft een aantal voorbeelden aan waarin dat tot nu toe tekort schiet. ,,Vertrouwen komt te voet en gaat te paard", constateert een raadslid. Bij die conclusie volgt na voorgaande opmerkingen geen verweer. Het gaat ook over de uitwijzing van een Pakistaans gezin, waarbij de lokale politiek zich in de ogen van een inspreker te passief, zonder empathie opstelde. Een warm pleidooi voor een nieuwe democratie met open discussie op grond van de beste kennis die voorhanden is en niet op grond van dichtgetimmerde afspraken. College, raad en ambtenaren beter toegankelijk en aanspreekbaar. Wat 'Lelystad' betreft: grote zorgen voor de lange termijn, het ontbreken van een route voor de periode na 2023 en het ontbreken van garantie voor vliegen op grotere hoogte. De Veluwe niet opofferen aan Schiphol.