• Aart Aalbers

Coalitieakkoord Elburg: 'sociaal, duurzaam en stabiel'

ELBURG De nieuwe coalitie van ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP en CDA in Elburg heeft een akkoord op hoofdlijnen gesloten. In vertrouwen willen ze naar eigen zeggen samenwerken aan een gezonde samenleving waarin iedereen mee doet.

,,De titel van het coalitieakkoord is 'Sociaal, duurzaam en stabiel'. Die vlag dekt de lading prima", aldus Willem Krooneman (CU), die samen met Han Dickhof de formatie leidde. ,,De komende vier jaar willen we extra inzetten op thema's als jongeren en preventie, aanpak van eenzaamheid, duurzaamheid, schone energie en afvalscheiding. Daarnaast zijn extra onderhoud van de openbare ruimte en economie en bedrijvigheid belangrijke thema's. Natuurlijk staan we ook voor goed bestuur en een stabiel financieel beleid."


De vier partijen hebben vanaf 13 april een aantal dagen aan de onderhandelingstafel doorgebracht, waarbij heel veel onderwerpen zijn besproken. Willem Krooneman hierover: ,,De sfeer was prima, het belang van de gemeente en de inwoners stond in de gesprekken voorop. Natuurlijk zijn ook partijpolitieke thema's ingebracht. We hebben nu een akkoord op hoofdlijnen met inbreng van én overeenstemming tussen de partijen. Een akkoord met een mooie mix van visie, beleid en gewoon 'doen'."


Een paar concrete zaken die in het akkoord worden benoemd, zijn een breed onderzoek naar de mogelijkheden van verplaatsing van sportpark De Haere van DSV'61 naar het dorp en het toegankelijker maken van de Vesting. Willem Krooneman: ,,De verplaatsing van het sportpark is vanuit leefbaarheid en veiligheid wat ons betreft een terechte wens van de vereniging, en daar sluit de coalitie dus bij aan. Maar we zijn er nog lang niet: ruimtelijk en financieel gaan we nu goed kijken of het kan. Wat betreft de Vesting hebben we veel waardering voor de visie 'Kijk op de vesting' waar alle belanghebbenden het over eens zijn. Eén maatregel willen we daar nu al uitlichten, want iedereen is gebaat bij actie als het gaat om het toegankelijker maken van de stad. Daar willen we nu ook echt in gaan investeren."


Tenslotte is bestuurlijke samenwerking een belangrijk thema in het akkoord. Willem Krooneman: ,,De coalitie zegt volmondig ja tegen blijvende zelfstandigheid van de gemeente Elburg. Maar om dat ook voor de toekomst te waarborgen willen we samenwerken met onze buren Oldebroek en Nunspeet én in de bredere regio in SNV-verband (Samenwerking Noord Veluwe). Economisch gezien blijven we aanhaken en extra investeren in de samenwerking met Regio Zwolle."

Op maandag 14 mei zal het coalitieakkoord in de raadsvergadering van de gemeente Elburg worden besproken, ook zullen dan de wethouderskandidaten worden voorgedragen voor benoeming. Deze kandidaten zijn Willem Krooneman (ChristenUnie), Henk Wessel (Algemeen Belang), Arjan Klein (SGP) en Lyda Sneevliet (CDA).