• Archief BDU

ChristenUnie Hattem wil college met CDA en PvdA

HATTEM De ChristenUnie Hattem voert in de komende weken onderhandelingen met het CDA en de PvdA over een nieuw te vormen college, zo bleek afgelopen donderdag tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering. 

Tijdens de raadvergadering lichtte de ChristenUnie de formatiekoers toe. Die bestaat uit twee ingrediënten: formatiegesprekken met CDA en PvdA en doorgaande afstemming met de andere partijen. Eerder deze week nam de fractie van de ChristenUnie het besluit om in zee te gaan met het CDA en de PvdA. De Zwolse oud-wethouder Filip van As voerde voor de ChristenUnie verkennende besprekingen met alle lokale politieke partijen. Het verslag daarvan vormde de basis voor de ingeslagen koers, evenals de eerdere gesprekken van alle fractievoorzitters met Arend Palland en Margriet Brouwer, de tot raadslid verkozen nummers één en twee op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. 

UITSLAG Fractievoorzitter Arend Palland licht de keuze toe: „Er zijn met alle partijen plezierige en constructieve gesprekken gevoerd. We merken dat er naast verschillen ook veel overeenkomsten zijn in wat we willen voor en met ons mooie Hattem. Onze keuze voor CDA en PvdA is logisch als je naar de verkiezingsuitslag kijkt. Het CDA is met vier zetels een grote partij gebleven, terwijl de PvdA er in slaagde om een derde zetel in de wacht te slepen. We denken de uitslag het best begrepen te hebben als we aan de slag gaan met deze twee partijen."

ANDERE PARTIJEN Op de vraag of VVD en D66 nu buiten spel staan, reageert Arend Palland: „Dat is niet het geval. We willen ook met deze fracties en daarmee met hun kiezers goed contact houden over de inhoud van het coalitieakkoord. Wat ons betreft wordt dat aan de ene kant een akkoord met een duidelijke ChristenUnie kleur, maar ook met herkenbare inbreng van alle andere partijen. We werken aan een akkoord dat zo breed mogelijk gedragen wordt. De sfeer tijdens de gesprekken was over het algemeen prima. Er zal in de komende weken best eens een harde noot moeten worden gekraakt, maar als de stemming zo blijft als hij is, moeten we er op deze manier uit kunnen komen met elkaar. Het gaat ons - net als de andere partijen, zo hebben we gemerkt - uiteindelijk maar om één ding: een bloeiend Hattem."