• Ramon Blaauw

Cees Dijkhuizen nieuwe lijsttrekker CDA Elburg

ELBURG Met Cees Dijkhuizen (37) schuift het CDA Elburg een nieuw gezicht naar voren als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dit maakte het bestuur bekend tijdens de Algemene Ledenvergadering donderdavond. Tijdens deze ledenvergadering werd ook het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Helemaal nieuw is Cees Dijkhuizen niet. Sinds 2013 maakt hij deel uit van de Elburger gemeenteraad voor het CDA. Johan Hiddink, voorzitter CDA Elburg, is verheugd met de nieuwe kandidaat: ,,Voor het bestuur speelt het verkiezingsprogramma een belangrijke rol in de keuze voor Cees. Het motto van ons verkiezingsprogramma is 'Ruimte aan de Samenleving'. Dit CDA-geluid is Cees op het lijf geschreven. Zijn verbindende politieke stijl en aandacht voor de menselijke waarden sluiten aan bij de inhoud van het verkiezingsprogramma en de actuele politieke vraagstukken. Het CDA kan als middenpartij in de Elburger samenleving een belangrijke rol spelen in de onderlinge saamhorigheid."

Tijdens de ledenvergadering in november besluiten de leden definitief over de voordracht van Cees Dijkhuizen als nieuwe lijsttrekker.