CDA Oldebroek presenteert nummer 2 van de lijst

OLDEBROEK De tweede kandidaat op de lijst is Renske van der Veen-Schoonhoven. Geboren en getogen in Oosterwolde en alweer zes jaar politiek actief. ,,Ik vind het erg mooi om wat te kunnen betekenen voor de mensen om mij heen. Dat is de reden waarom ik de plaatselijke politiek zo leuk vind. Het gaat over de lokale sportvereniging, de lokale zorg, het eigen dorp en je naasten. In mijn dagelijks leven ben ik moeder en docent bewegingsonderwijs. Mijn hobby's zijn sporten, koken en lezen."

,,De komende jaren wil ik mij met name in gaan zetten voor de zorg in de gemeente Oldebroek. Het is van belang dat de mensen krijgen waar ze recht op hebben en dat de zorg betaalbaar blijft. Er mogen eigenlijk geen wachtlijsten zijn bij zorgverleners en al helemaal niet voor kinderen. We moeten proberen de kinderen uit de gemeente preventief uit de zorg te houden. Dus vroeg signaleren door het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) in gesprek te laten gaan met iedereen, die bij opvoeding van kinderen is betrokken, zoals (school)arts, kinderdagverblijf, (sport)vereniging en scholen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat kinderen genoeg bewegen. Bewegen bevordert het leren, voorkomt depressies en kan ervoor zorgen dat kinderen op gewicht blijven. Ook wil ik mij inzetten voor de verenigingen in onze gemeente. Er zijn veel verenigingen in de gemeente Oldebroek, daar zijn veel vrijwilligers actief, belangrijk hen te ondersteunen om de verenigingen in stand te houden. De afgelopen vier jaar ben ik betrokken geweest bij de invulling van Oldebroek voor Mekaar, een erg mooi initiatief dat we de komende jaren verder kunnen uitrollen. Geef dorpen en groepen de mogelijkheid om mooie initiatieven/ideeën uit te voeren en ondersteun/faciliteer hen daarbij. Daarnaast moeten we als politiek veel meer aan de voorkant het gesprek aan gaan met de burgers en hen betrekken, voordat besluitvorming plaatsvindt."