• SGP Oldebroek

Campagne SGP-Oldebroek officieel van start

OLDEBROEK Met overhandiging van het verkiezingsprogramma 'Zorgvuldig vanuit de Kern' is het officiële startsein gegeven voor de campagne van de SGP-Oldebroek.

,,Het verkiezingsprogramma begint met de kernwaarden en drijfveren van de SGP-Oldebroek. Daaruit is ook de slogan ontstaan." De slogan van luidt 'Zorgvuldig vanuit de Kern'. De SGP wil haar politieke visie baseren op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. ,,Dat is de Kern waar het om draait. God wil een leven volgens christelijke normen en waarden zegenen. Een leven volgens christelijke normen en waarden is goed voor de gehele samenleving.De SGP wil dit zorgvuldig uitdragen. Zorgvuldig vormgeven aan de grote verantwoordelijkheid om een constructieve bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur. Daarom 'Zorgvuldig vanuit de Kern'. Zorgvuldig bestuur betekent zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving. Het gemeentebestuur dient dan ook actief contact te zoeken met de inwoners en te luisteren naar de gevoelens en argumenten van de inwoners. Wel is het gemeentebestuur allereerst verantwoordelijk voor het 'algemeen belang', wat in strijd kan zijn met individuele belangen. Daarom moeten keuzes die gemaakt worden, worden toegelicht."

De komende tijd zullen ze de volgende tien speerpunten van de SGP nader toelichten: vóór zondagsrust, vóór besturen mét de samenleving, vóór een samenleving voor elkaar, vóór een vitaal buitengebied, vóór leefbare kernen, vóór betaalbare woningen, vóór meer samenwerking met Nunspeet en Elburg, vóór ondernemers, vVóór behoud cultureel erfgoed en vóór een duurzame samenleving.