• Barry Wensink/BDUmedia

Bort Koelewijn informateur in Oldebroek

OLDEBROEK De nieuwe raad van Oldebroek begint op donderdag 5 april met een raadsbrede discussie over welke thema's de komende vier jaar prioriteit dienen te krijgen. Daarna zal informateur Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen, aan de slag gaan met de opdracht om een nieuwe coalitie te vormen.

Het doel van de raadsbijeenkomst is om met elkaar in debat te gaan over belangrijke thema's voor het op te stellen bestuursdocument 2018-2022. De uitkomst van dit debat zal dan als leidraad moeten gelden voor het op te stellen coalitieakkoord. Met daarin niet alleen de punten van de coalitiepartijen, maar ook van de oppositie.

GESPREKKEN Direct na de verkiezingen is Engbert Jan Ruitenberg samen met Liesbeth Vos namens de ChristenUnie, de grootste partij in Oldebroek, gestart met verkennende gesprekken met alle partijen. De opbrengst van deze gesprekken en de uitkomst van de raadsbrede discussie op 5 april zullen de start zijn voor de coalitievorming.

INFORMATEUR Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen heeft zich bereid verklaard om als (in)formateur aan de slag te gaan. Hij zal direct na 5 april starten met zijn opdracht om een nieuwe coalitie te vormen in Oldebroek.