• Bestuurssecretaris Sijmen Scholten (midden) verwelkomt Bert-Jan Dokter als lijsttrekker en Marijke Stouwdam-Zoombelt in het bestuur.

    PvdA Oldebroek

Bert-Jan Dokter lijsttrekker PvdA Oldebroek

OLDEBROEK Bert-Jan Dokter voert de lijst aan van de PvdA fractie afdeling Oldebroek voor de gemeentelijke verkiezingen op 21 maart 2018. Tijdens de algemene ledenvergadering is de huidige PvdA-fractieleider unaniem door de leden gekozen.

,,Ik voel mij zeer vereerd door het in mij gestelde vertrouwen. Ik ga mij met hart en ziel inzetten om het 'linkse tegengeluid' binnen de gemeenteraad luid en duidelijk te laten horen." Op plaats twee staat Jack Hellendoorn en op de derde plek Wim Kruis. De kandidatenlijst wordt gecomplementeerd door oud-raadslid Jennifer Zoombelt als lijstduwer.

OLIEVLEK Bert-Jan Dokter: ,,Wij verwachten dat het 'Lutz Jacobi-effect', zoals zich dat vorige week in Groningen voordeed, zich als een olievlek over Nederland uitspreid. Wij geloven dat de PvdA weer in de lift zit en hebben alle vertrouwen in een goede verkiezingsuitslag voor onze linkse kiezers in de gemeente Oldebroek."

LELYSTAD De PvdA fractie gaat zich de komende raadsperiode onder meer vol overgave inzetten om de geluids- en milieuoverlast van Lelystad Airport tot een minimum te beperken. Bert-Jan Dokter: ,,In 2008 hebben wij al gewaarschuwd voor de gevolgen van de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Het toenmalige college deed het af als 'een ver van mijn bed show' en wuifde het lachend weg. Wij hebben het hot item, dat de gemoederen van de inwoners terecht bezighoudt, opnieuw op de agenda gezet. De ontstane onrust wordt nu pas serieus genomen door het college. Veel te laat in onze ogen."

LUCHTRUIM Bert-Jan Dokter wil, onder meer door op 18 januari samen met een delegatie van Hoog over Wezep PvdA Tweede Kamer-woordvoerder Gijs van Dijk te bezoeken, het voor elkaar zien te boksen dat het luchtruim vóór de opening van Lelystad Airport - in april 2019 - opnieuw wordt ingedeeld. ,,Wij zijn als PvdA niet tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad, maar het moet wel leefbaar blijven voor alle betrokkenen die onder de aanvlieg- en startroutes wonen. Dat kan alleen door het luchtruim te herindelen. En als blijkt dat de herindeling niet vóór april 2019 kan, dan moet de opening van Lelystad Airport worden uitgesteld. Daar gaan wij ons hard voor maken."

Tijdens de ledenvergadering afgelopen maandagavond in dorpshuis De Brinkhof in Wezep is het PvdA afdelingsbestuur uitgebreid met bestuurslid Marijke Stouwdam-Zoombelt. Zij houdt zich onder meer bezig met algemene zaken en heeft zitting in de verkiezingscampagnecommissie.