• Robin van Lonkhuijsen

Gymverenigingen gaan samen verder

ELBURG Gymnastiekverenigingen ODI in 't Harde en SSS in Elburg hebben plannen om samen te gaan. In verband met problemen met het invullen van vacatures van leiding en bestuur heeft het bestuur van ODI gezocht naar oplossingen, waarbij leerlingen/leden centraal staan met als uitgangspunt de doelstelling van ODI. Er is nagedacht over de toekomst; over de kansen en bedreigingen en de sterktes en de zwaktes van ODI. Dit gegeven leidde tot een gesprek met het bestuur van SSS in Elburg. In gezamenlijk overleg is nu het voorstel dat gymnastiekvereniging ODI verder gaat als SSS afdeling 't Harde. In principe blijft alles hetzelfde, behalve de naam en het bestuur. Van het bestuur van ODI nemen twee bestuursleden zitting in het bestuur van SSS. ,,Door deze beslissing kunnen zowel ODI als SSS bouwen aan een vereniging die klaar is voor de toekomst en vol zit met ambities", zeggen de clubs in een persbericht. Door deze bundeling van krachten ontstaat er een vereniging van ongeveer 600 leden. Tijdens een Algemene Ledenvergadering mogen de leden van ODI hun zegje doen.