Gemeente Hattem komt met online platform

HATTEM De gemeente Hattem is afgelopen weekend van start gegaan met een online platform www.samenhattem.nl. Deze interactieve website richt zich op het stimuleren en faciliteren van saamhorigheid en samenwerking in de stad. Samen Hattem is op zoek naar verhalen, ideeën en belevingen van Hattemers. Tijdens de intocht van de Sint gingen veel

Hattemers in gesprek met medewerkers van de gemeente.