• ANP Koen van Weel

College Oldebroek wil Rood Wit verhuizen naar locatie Erica Terpstrahal

OLDEBROEK Het college van Oldebroek heeft het besluit genomen om korfbalvereniging Rood Wit te verplaatsen naar de locatie Erica Terpstrahal in Wezep Noord. Onderzoek toont volgens hen aan dat verplaatsing haalbaar, betaalbaar en wenselijk is. Het sportveld krijgt kunstgras en de sporthal wordt verbouwd. Het college vraagt de raad op 9 november om voor de verplaatsing een krediet van 600.000 euro beschikbaar te stellen.

Rood Wit is een van de laatste clubs in de regio die nog op natuurgras speelt. Het huidige veld op De Brink is aan vervanging toe. Door de dubbele belasting van training en wedstrijden, plus het slechte weer, moest de club zelfs uitwijken naar WHC. Dat is geen structurele oplossing voor deze club met ruim 220 leden. Rood Wit-voorzitter Wim Jansen: ,,Met kunstgras kunnen we onszelf sportief en kwalitatief doorontwikkelen. De combinatie van een binnen- en buitensportaccommodatie biedt ons de mogelijkheid om onze activiteiten op één locatie te organiseren."

Tegelijk met de aanleg van het kunstgrasveld gaat de gemeente de Erica Terpstrahal aanpassen en uitbreiden. Aanpassing is nodig voor het bewegingsonderwijs en het verbeteren van het multifunctioneel gebruik. De uitbreiding betreft vooral het horecadeel. De huidige kantine in de sporthal is te klein voor het toenemende gebruik van de locatie en de komst van Rood Wit. Het college betaalt de verbouw uit het beheerplan en de reserve Aankoop Erica Terpstrahal.

BEHEER Het college heeft met het bestuur van Rood Wit afgesproken dat de club een deel van het dagelijks beheer van de locatie Erica Terpstrahal gaat uitvoeren. ,,Rood Wit is hoofdgebruiker van de accommodatie. Het overdragen van beheertaken past in de aanpak Oldebroek voor mekaar. Daarmee levert Rood Wit een flinke bijdrage in de investeringslasten. Als college juichen wij dit soort initiatieven toe", aldus wethouder sport Liesbeth Vos - van de Weg.

VERVOLG Rood Wit gaat binnenkort haar leden vragen om definitief in te stemmen met de verplaatsing. De gemeenteraad beslist op 9 november om het gevraagde krediet van 600.000 euro beschikbaar te stellen. Daarna gaan de gemeente en Rood Wit de verplaatsing verder uitwerken. Het streven is dat Rood Wit op 1 april gebruik kan maken van het nieuwe veld. Op dit moment zijn er nog geen plannen voor de vrijkomende locatie op De Brink. De gemeente gaat daarover tijdig met de omwonenden en met postduivenvereniging De Vriendenkring in gesprek.