Buurtsportcoach helpt Epe bewegen

EPE - Vier buurtsportcoaches zijn hard op weg om in het kader van een gezonde leefstijl spelers in het veld met elkaar te verbinden. Dat komt tot uitdrukking in tal van activiteiten en een revival van aspecten die in het slop raakten. Die spelers zijn met name verenigingen en onderwijs. ,,We helpen de eersten met het samenstellen van aanbod en weten de weg in het onderwijsveld om het daar te droppen. Bovendien brengen we verenigingen met elkaar in verbinding om ze van elkaars kennis en kunde te laten profiteren", zegt Siebren Groen.door Dick van der VeenHij coördineert en heeft als collega's Chantal Migo, Tom Beekman en Rik van Voorst. Samen hebben ze expertise op het vlak van onder meer algemene lichamelijke opvoeding, gehandicaptensport en dergelijke. De buurtsportcoaches zijn de opvolgers van de combinatiefunctionarissen die met subsidie van het rijk in 2008 aantraden. Ze worden nu met een verminderde bijdrage van het rijk en een wat grotere pluk financiering door de gemeente en andere co-financierders in het zadel geholpen. Over een jaar mag de gemeente beslissen of ze het fenomeen overeind wil houden. Op grond van hetgeen in korte tijd tot stand is gebracht kan dat antwoord op die vraag nauwelijks anders dan positief zijn. Kinderen op basisschoolleeftijd en senioren laten bewegen. Daarom gaat het. Het gebeurt onder andere met sportinstuiven. Zoals vier sportverenigingen in Epe die kinderen in de groepen 3 tot en met 8 een maand lang op hun complex de gelegenheid boden van hun tak van sport kennis te nemen en dat in goede onderlinge afstemming. Hulp,,Verenigingen hebben soms wel ideeën over ,het doordringen op school', maar missen de know how hoe dat aan de vork te steken. Wij maken met hun een gedegen programma en beschikken over de contacten met de scholen. Streven naar één contactpersoon sport per school en per vereniging. Sport in gymlessen verwerkt, die de verenigingen zelf, al dan niet met studenten of onze mensen gestalte geven." De Nationale sportweek en het herstel van de sportdag (750 kinderen in beweging) zijn andere dingen die via het Platform van de Sport, dat zíjn de buurtsportcoaches, tot stand komen. Via informatieve transparante flyers en posters bij de totale doelgroep onder de aandacht gebracht. Het gaat breed en diep, zoals Pietengym, waarbij de coaches kleurstelling langs zich heen laten glijden. Verenigingen krijgen hulp bij het aanbieden van activiteiten die zijn toegesneden op senioren, een sterk groeiende doelgroep. ,, We hebben in Vaassen een gymgroep voor ouderen gesticht. College Beekman stond er voor en ze is na de take off inmiddels selfsupporting", zegt Siebren. Betekent organiseren teveel poespas? De buurtsportcoaches nemen het uit handen.Foto: De buurtsportcoaches Siebren Groen, Chantal Migo, Tom Beekman en Rik van Voorst.