• Barry Wensink/BDUmedia

Zwolle wil regionaal samenwerken voor bedrijvenpark H2O

OLDEBROEK Steeds meer Zwolse bedrijven tonen belangstelling voor Bedrijvenpark H2O van de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde. Aanleiding voor de gemeente Zwolle om met regionale samenwerkingspartners de mogelijkheden voor verdere samenwerking op bedrijvenpark H2O te verkennen. Hierbij staan de doelen versterken van de regionale economie en behoud van werkgelegenheid binnen de Regio Zwolle voorop.

Zwolse bedrijven die willen uitbreiden kiezen steeds vaker voor Bedrijvenpark H2O. Zij worden te groot voor Marslanden, vinden Hessenpoort te noordelijk gelegen of ze willen een zichtlocatie. H2O is dan een passend antwoord: kavelgrootte tot 3 ha en zichtlocaties aan de A28. De ligging van H2O is ook nog eens zodanig dichtbij Zwolle dat kennis en expertise behouden blijven. Voor medewerkers blijft bovendien de afstand woon/werkverkeer gelijk. De beweging die deze bedrijven op gang brengen vraagt om intensievere regionale afspraken.

De verkenning die begin volgend jaar wordt uitgevoerd bestaat uit financiële en juridische onderdelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van een deelneming van Zwolle in het Bedrijvenpark H2O door het aandeel van Heerde over te nemen. In dit proces trekken de regionale samenwerkingspartners Hattem, Heerde, Oldebroek en Zwolle gezamenlijk op. De resultaten van de verkenning worden in het voorjaar 2019 voor besluitvorming voorgelegd aan de colleges en raden.