• Barry Wensink/BDU

Zorgen in provincie over H2O-bedrijventerrein

VELUWE De fracties van het CDA en de PvdA in de Provinciale Staten maken zich zorgen over de situatie met betrekking tot het H2O-bedrijventerrein. Ze willen van Gedeputeerde Staten weten welke rol deze gaat spelen om de stroeve samenwerking tussen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek als initiators van het terrein te verbeteren.

Ze denken dat het besluit van Heerde om uit de samenwerking te stappen de gehele bestuurlijke samenwerking in de regio onder druk zet en verbinden er de conclusie aan dat dit niet goed is voor het economisch klimaat, de werkgelegenheid en de inwoners van deze gemeenten.

De fracties willen weten of H2O nu formeel de status regionaal bedrijventerrein heeft. Ze willen van Gedeputeerde Staten weten hoe ze de samenwerking van de provincie Gelderland en de provincie Overijssel zien en die tussen de gemeente Zwolle en de drie H2O-gemeenten. Daaraan de vraag gehecht hoe er in het algemeen op economisch gebeid wordt samengewerkt tussen de provincies Gelderland en Overijssel. De fracties willen weten hoe GS de samenwerking tussen de drie gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek ziet en welke rol het college wil spelen om de samenwerking tussen de drie gemeenten te verbeteren.

H2O ligt in de economische regio (Groot) Zwolle. CDA en PvdA verwachten een goede, provincie grensoverschrijdende samenwerking tussen Gelderland en Overijssel. Ze stellen vast dat er geen grip is op het proces. ,,Alleen een goede samenwerking tussen de provincies en de gemeenten onderling kan dit project uit het slop trekken en het economisch kjlimaat in het noorden van de provincie doen floreren",aldus Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA) en Fokko Spoelstra (PvdA).