• Pixabay.com

Zorgen over lage vaccinatiegraad

NUNSPEET De fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad maakt zich zorgen over de lage vaccinatiegraad binnen de gemeente Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding om hierover vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders is voor André Timmerman het bekend worden dat in de gemeente Den Haag tenminste vier kinderen zijn besmet met mazelen. Mazelen is een ernstige ziekte waarvan bij constatering onmiddellijk aangifte moet worden gedaan bij de GGD (Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst).

Om een uitbraak van mazelen te voorkomen dient de vaccinatiegraad minsten 95 procent te zijn. Landelijk is de laatste jaren sprake van een daling van het aantal vaccinaties. Gemiddeld ligt het percentage op 92 procent. In Nunspeet is dat met 77,5 procent beduidend lager.

MAZELEN Timmerman vraagt zich af of het college bewust is van het risico bij een mazelenuitbraak bij een lage vaccinatiegraad en daarbij de kans op ernstig letsel of zelfs overlijden van inwoners van de gemeente Nunspeet die (nog) niet zijn gevaccineerd.

Hij vraagt het college of er in 2019 bij de GGD Noord- en Oost Gelderland meldingen binnen komen van besmetting met mazelen in de gemeente Nunspeet. Indien het antwoord bevestigend is wil hij weten in welke kernen. Ook vraagt hij welke maatregelen het college neemt om het risico op besmetting met mazelen van vooral zeer jonge, nog niet gevaccineerde kinderen te beperken.

Ook wil hij weten welke maatregelen het college, samen met de GGD, gaat nemen om de vaccinatiegraad in de gemeente Nunspeet te verhogen om zo te voorkomen dat er een uitbraak van mazelen kan plaatsvinden.