• Koen Suyk

Zorgen om tekort bij stichting Proo

VELUWE De stichting Proo heeft flink moeten investeren in de kwaliteit van het onderwijs na de noodzakelijke bezuinigingen in 2012. Dat maakt dat het lopende schooljaar wordt afgesloten met een tekort van 194.000 euro. Raadsleden in Putten maken zich grote zorgen over de financiële situatie van Proo.

Wijnand Kooijmans

Voorop daarin loopt de ChristenUnie. Peter Brink: ,,Er is sprake van een instabiliteit bij Proo. Daarom ben ik redelijk bezorgd over het voortbestaan van het openbaar onderwijs in de regio en misschien ook wel in Putten." Proo beheert 25 basisscholen in de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde en Epe.

Redder verwacht dat na dit schooljaar Proo weer in de plus komt en dat het vermogen tot 2020 aangroeit tot in totaal ruim 2,4 miljoen euro. In 2011 werd bekend dat Proo in zwaar weer was terecht gekomen door groeiende tekorten sinds 2008. Dat maakte dat flink in de organisatie moest worden gesneden. In totaal werd het personeelsbestand met rond de 35 fulltimebanen ingekrompen en werden scholen in Putten en Nunspeet gesloten.

Voor komend schooljaar staat de sluiting gepland van de Fonkelsteen in Harderwijk, Klein Schovenhorst in Putten en de Montessorischool in Vaassen. De leerlingen van de eerste twee scholen worden ondergebracht bij andere scholen. In Vaassen wordt gewerkt aan een fusie tussen de Montessorischool en de eveneens tot Proo behorende Sterrenschool. Nieuwe ontslagen zijn niet nodig. Docenten en ondersteunend personeel worden ondergebracht bij één van de andere scholen welke zijn aangesloten bij Stichting Proo. Leerlingen en ouders krijgen hulp bij het vinden van een nieuwe school, ook wanneer deze geen deel uitmaakt van Proo.

Volgens directeur Redder is er de laatste jaren niet alleen maar sprake geweest van een neerwaartse spiraal. In 2013 is bijvoorbeeld bijna een miljoen winst geboekt. Mede omdat in de periode daarvoor geen investeringen zijn gedaan, onder meer waar het ging om scholing van leerkrachten en vernieuwing van leermiddelen. Dat maakt dat nu wel fors moest worden geïnvesteerd om de kwaliteit van het onderwijs weer op peil te brengen. Aan ICT moest 700.000 euro worden gespendeerd, met de bijscholing van docenten was rond de 300.000 euro gemoeid. Daarnaast moesten, vooral op kleine scholen in het buitengebied, extra leerkrachten worden ingezet.

Volgens Redder staat de continuïteit van het openbaar onderwijs niet ter discussie. Hij stelde dit mede naar aanleiding van een opmerking van raadslid Gijs Pansier die hardop de vraag stelde of Putten niet uit Proo moet stappen. Volgens Redder zit het openbaar onderwijs in een glazen huis omdat de discussie hierover in het openbaar wordt gevoerd. ,,Maar ook andere onderwijsorganisaties hebben met problemen te kampen." Bij de tekorten speelt de terugloop van het aantal leerlingen een belangrijke rol, al verschilt dat per gemeente. In Harderwijk is nauwelijks sprake van krimp van het aantal leerlingen, in Epe is de terugloop aanzienlijk. In Putten is het aantal leerlingen in zes jaar tijd met rond de vijftien procent gedaald. Negatieve aandacht voor het openbaar onderwijs heeft daarbij volgens Redder, zeker een rol gespeeld.

Redder wil de komende jaren naar de gemeenten de benodigde openheid betrachten waarop door meerdere gemeenten is aangedrongen.