• Het verrommelen van het fraaie plein voor het gemeentehuis zit de lokale politiek hoog.

    Dick van der Veen

Zorgen om Dorpshuis en Euroma

HEERDE De lokale politiek maakt zich zorgen over de invulling van het Euroma-terrein en de 'stammenstrijd' in De Heerd. Daarnaast houdt de raadscommissie zich bezig met overlast rond het gemeentehuis, het effectiever inzetten van Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA) en een verloederde Prins Willem Alexanderschool.

Dick van der Veen

De PvdA vindt het onaanvaardbaar dat het college pas in september met nadere mededelingen komt over invulling van het Euroma-terrein. Wethouder Wolbert Meijer geeft aan dat de directie eerst helderheid wil over het ontwerp Hessenpoort en dan contact met de gemeente. Maar PvdA en D66/Groen Links wijzen erop dat voor september best ontwikkelingen kunnen plaats vinden in de sfeer van geïnteresseerde ondernemers. ,,We hebben geen grond en dan is het toch lastig om zaken te doen?", brengt de VVD in. Voor het college is er sprake van een gezonde afspraak en moet er begrip zijn voor het standpunt van Euroma, die iets achter de hand wil hebben als het in Zwolle niet goed komt.

BESSTUUR Zorgen ook over de gang van zaken bij De Heerd, waar bestuur en beheerstichting er samen niet uit kunnen komen. Dat is de commissie wat te kort door de bocht omdat de gemeente ook partij is. Wethouder Jan Berkhoff:,,We hebben een aantal gesprekken gehad. Het ligt intern wat moeilijk bij het dorpshuis. Er liggen contracten. Het zit met name vast op de consequenties ervan. Het is een kwestie van geduld." Dat de gemeente ook bij die contracten betrokken is wordt niet ontkend. De overlast van jeugd bij het gemeentehuis is CU/SGP een doorn in het oog. In de avonduren zouden vrouwen zich er niet veilig voelen.

Burgemeester Inez Pijnenburg denkt dat met name de achtergelaten rommel ontsierend is. Cameratoezicht zou een punt van overweging zijn. Aanpak van agressieve honden is een issue. Dat brengt het op de wens van de VVD om één BOA aan te stellen in plaats van taakverdeling over vier mensen. ,,In Oldebroek werkt dat prima met vroeg signalering, preventie en niet direct een bon." Het college neemt de suggestie mee. CU/SGP spreekt ergernis uit over de verwaarloosde PWA-school, met onoverzichtelijke hangplekken in fietshokken. ,,De buurt klaagt al sinds 2015, huizen dalen in waarde, een oplossing op korte termijn is nodig."

ERGERNIS De VVD heeft ergernis over de Hoogwatergeul, waar men bij een brug een grote hoeveelheid zand weghaalde waarop vijftien broedplaatsen waren. Ze wil dat het college daar actie op onderneemt en vraagt tevens om schouw van doorgaande wegen nu het project zo god als afgerond is .

Meningsverschil tussen de fracties over het veelvuldig oplaten van ballonnen. Het vervuilen ermee speelt momenteel mondiaal. Men zou partijen willen vragen na te denken over mogelijke alternatieven. De commissie is niet te spreken over het feit dat Radio 794 tot twee keer toe de raadsuitzending niet deed. De vraag rijst of een andere (digitale) manier moet worden gevonden om de bevolking te informeren.