Zorg om mantelzorg in Heerde

HEERDE Het rijk legt de mantelzorg taken neer bij de gemeente maar verlaagt tegelijkertijd het daarvoor benodigde budget. Heerde wil de zorg zoveel mogelijk overeind houden maar dat kost minimaal 92.400 daar waar het rijk maar 61.491 euro beschikbaar stelt. Dat vereist nogal wat verschuiving met posten. Het voornaamste bestanddeel is de beloning voor mantelzorg die vorig jaar 200 euro bedroeg en via de Sociale Verzekeringsbank werd uitgekeerd. Nu moet de gemeente dat doen en die kan niet meer dan 100 euro per compliment ophoesten. In Heerde vroegen 450 mensen zo'n bedrag aan voor mantelzorg. Er ligt inmiddels een nota die tot stand kwam in samenwerking met mantelzorgers, Plu en WMO Adviesraad. De insteek daarbij: het beste ervan maken. Er was tevens een enquête onder de doelgroep. Mensen die mantelzorg verlenen moeten weten waar ze terecht kunnen met hun vragen.