Zeven nieuwe leden in Participatieraad Hattem

HATTEM Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 16 februari een nieuwe voorzitter en zeven nieuwe leden voor de Participatieraad Hattem benoemd. De leden zijn voor een zittingsperiode van vier jaar benoemd. Samen met de vier zittende leden is de Participatieraad nu met elf leden compleet.

De Participatieraad kent nu volgens het college ´een goede mix van continuïteit en vernieuwing´. De vier zittende leden hebben in 2014 en 2015 meegewerkt aan de advisering op beleid binnen de decentralisatiedossiers. Zij kennen de materie goed. De nieuwe leden brengen kennis van het sociale domein of vernieuwend gedachtegoed mee en hebben affiniteit en ervaring met het maatschappelijke veld. Op woensdag 24 februari was een kennismakingsbijeenkomst in de nieuwe samenstelling in het stadhuis.

De Participatieraad is voor de gemeente een belangrijke voelspriet in de gemeenschap. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd over bestaand en toekomstig beleid, pikt signalen op en weet wat er speelt in de samenleving. De Participatieraad heeft als doel zelfredzaamheid en participatie van inwoners te bevorderen en de kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering te verbeteren.

Wethouder Doet Tigchelaar kijkt terug op een goed proces en verheugt zich op de samenwerking met de adviesraad in de nieuwe samenstelling: ,,De commissie heeft veel enthousiaste reacties ontvangen en is erin geslaagd leden uit verschillende bevolkingsgroepen voor te dragen aan het college, waarbij thema's als zorg, welzijn, wonen, vervoer, werk en inkomen en participatie en leefbaarheid belegd zijn. De leden hebben contacten met ouderen, jongeren, mantelzorgers, vrijwilligers, kerken en mensen met een beperking. Zij zijn een belangrijke schakel tussen de gemeente en alle inwoners."

De gemeenten verwijst voor meer informatie over de Participatieraad naar www.hattem.nl/participatieraad. Geïnteresseerden kunnen nog tot 7 maart reageren op de vacature secretaris van de Participatieraad.