• Persburo Dick van der Veen/BDUmedia

Worsteling met democratie in Epe

EPE De programmabegroting komt niet ongeschonden door de raad van Epe. De VVD stemt tegen omdat ze zich niet kan vinden in de financiering; D66 doet dat omdat ze vindt dat de burger onvoldoende ruimte krijgt in het democratisch proces.

door Dick van der Veen

De raad worstelt in zijn totaliteit met dat laatste. Unaniem omarmt ze een motie van Groen Links waarin het college opdracht krijgt onderzoek te doen naar de 'democratische processpiegel.' Enerzijds de behoefte van de burger om goed en tijdig bij ontwikkelingen betrokken te zijn, om zijn argumenten serieus genomen te zien en anderzijds het geproefde gevaar van sociale media via welke bepaalde krachten protesten na het doorlopen van de procedures tot uitholling van de gemeentelijke democratie doen leiden. René de Vries constateert een botsing tussen het ouderwetse handwerk, de juridische insteek en de snelle moderne middelen. ,,Politieke partijen zitten op de schopstoel. De VVD als grootste partij heeft nog slechts 31.000 leden. Je wordt hier als het ware automatisch burgemeester." Leo Bestebroer (D66) verwijt het college gebrek aan lef. ,,De burger geeft ons een 5.6, b en w gaan voor een zesje. Dat zou een 7,5 moeten zijn. De communicatie met de burger hapert."

De VVD vindt dat het college zich met slechts 2 miljoen aan algemene middelen en risicofactoren ter hoogte van 1,55 miljoen op gevaarlijk ijs begeeft, maar staat daarin alleen.

Een motie van CDA en D66 biedt een oplossing voor de parkeerproblemen bij EZC84. De raad besluit unaniem voor ontsluiting aan de Oenerweg 45.000 euro uit te trekken. Nieuwe Lijn krijgt de handen op elkaar voor verscherping toeristisch profiel door inschakeling van een deskundig City Marketingbureau dat voorstellen moet doen voor de profilering van Epe op het vlak van recreatie en toerisme, samen met de sector. Daarvoor wordt 30.000 euro vrijgemaakt. PvdA en D66 krijgen het college achter zich in de gedachte dat mantelzorgers meer waardering behoeven. Zo mogelijk komt het in 2016 al tot een aan vullende beloning. Dat al voor 2017 vast te leggen ontraadt het college. Daar bestaat nu nog geen zegkracht over. Veel aandacht in de algemene beschouwingen voor de verkeersproblemen Eperweg Oene. Een motie van het CDA om nu al snelheidsremmende maatregelen te nemen haalt het niet. Het college constateert tegenstrijdige belangen bij de bewoners. Hulpverleners zijn ook niet voor deze maatregel. Met de bewoners en Oener Belang zoekt men naar een oplossing. In de begroting 2018 heeft een oplossing prioriteit. D66 krijgt geen steun voor overheveling 330.000 euro (nu voor egalisatiefonds afvalstoffenheffing) naar duurzaamheid. De raad ziet wel wat in een verhoging van de bijdrage aan Radio 794 en het doorschuiven van de bijdrage die het rijk uitkeert, maar wil eerst weten hoe het station thans aankomt. Vooralsnog geen WIFI in de centra van Epe en Vaassen omdat de ondernemers in Vaassen geheel en in Epe gedeeltelijk tegen zijn.

Foto: Het sportcomplex EZC'84 wordt straks aan de Oenerweg ontsloten. De huidige ingang wordt vaak geblokkeerd.