• Dick van der Veen

Woningbouwplannen Heerde

HEERDE Er zijn plannen om het resterende deel van De Kolk in Wapenveld in te vullen met woningen in de sector vrije huur. Een ontwikkelaar wil er daarvan 36 realiseren. Eerdere pogingen om koopwoningen en twee onder één kap huizen te bouwen sneuvelden. Volgens wethouder Gerrit van Dijk sluit het naadloos aan op de woonvisie. Het overstijgt datgene wat de gemeente mag bouwen, maar wanneer er regionale vertaling plaats vindt is het wel in te vullen. De gemeenteraad en de Dorpsraad Wapenveld zijn in de plannen gekend.

Dick van der Veen

Al heel lang wordt gesproken over invulling van de locaties Wilhelminaschool en Kristalschool in Heerde. Informatieavonden leverden tot nu toe geen volledige instemming van de buurt op. Wel denkt het college daar na de jongste sessie een stuk dichterbij te zijn gekomen. Op de plek van de Kristalschool zijn acht koopwoningen voorzien. Daarna volgt binnen het overeind te houden exterieur van de Wilhelminaschool de bouw van elf woningen voor senioren, starters en kleine gezinnen.

Een en ander werd actueel na de realisering van de MFA Heerde Oost en de Brede School Heerde West. Een aanpassing vindt plaats in de symmetrische kapconstructie die aanvankelijk elf meter hoog zou worden en tot negen meter is teruggebracht. De buurt is er nog niet helemaal van overtuigd dat de verkeersstructuur straks geschikt is voor de verkeerstoename. In september, oktober vindt een verkeerstelling plaats en daarna nog eens in 2018 plus een jaar nadat de bouw gereed komt. De raadscommissie Ruimte spreekt over het project op 28 augustus, waarna de beslissing volgt in de gemeenteraadsvergadering van 11 september.

BOMENBUURT De uitvoering van de tweede fase van de Bomenbuurt is in handen van een bedrijf uit Raalte. Het was de laagste inschrijver met een bedrag van 376.000 euro. Het gaat om een nieuw wegdek in de Jasmijnstraat, Brandtstraat en Kastanjelaan. Het asfalt wordt vervangen door gebakken klinkers. De afwatering van de rijbaan verdwijnt in de ondergrond. Bestratings- en rioleringswerkzaamheden worden tegelijk uitgevoerd. Dat leidt tot minder overlast. De aannemer communiceert zowel voor de aanvang van het werk als gedurende de werkzaamheden met belanghebbenden. De start is medio oktober; de afronding vindt plaats in februari 2018.

SEH De uitbreiding van de parkeerplaatsen voor de voetbalvereniging SEH pakt voor de gemeente duurder uit dan voorzien. De rechter verplicht de gemeente om een erfafscheiding van 1.80 meter te maken waarvoor winterharde beplanting dient te worden gekozen. Dat kost 10.000 euro meer dan was begroot. De gemeente gaat niet in beroep tegen de uitspraak. Samen met SEH vindt de uitbreiding van de parkeerplekken en de daarvoor noodzakelijke verplaatsing van de fietsenstalling plaats. Door gunstige aanbesteding van de werkzaamheden in de bomenbuurt blijft geld over dat deels voor deze klus kan worden ingezet. Het ligt inde bedoeling om het project nog in de loop van dit jaar af te ronden.