• Wijnand Kooijmans

Woningbouw in Vierhouten

VIERHOUTEN Er moet opnieuw worden gekeken naar de mogelijke invulling van het braakliggende terrein aan de Elspeterbosweg in Vierhouten tussen hotel De Vossenberg en het pannenkoekenhuis De Boswachter.

Wijnand Kooijmans

Dat is de uitkomst van de discussie in de raadscommissie Ruimte en Wonen. Gekeken moet worden of kan worden voldaan aan de wens van Jeroen Vos van hotel-restaurant De Vossenberg het achterste deel van het terrein aan te kopen om uitbreidingsplannen te kunnen realiseren. Daarnaast zien de commissieleden graag de mogelijkheden onderzocht meer woningen te bouwen op het perceel. En worden vraagtekens geplaatst bij de aanleg van parkeerplaatsen op het middendeel van het terrein.

STARTERSWONINGEN Door het college van burgemeester en wethouders is een plan opgesteld dat voorziet in de bouw van vier starterswoningen, een vrijstaande woning en een openbaar parkeerterrein op het middengedeelte van het terrein. Het levert de gemeente een verlies op van 103.070 euro op de aankoopprijs van het perceel in het verleden.

Jeroen Vos gaf aan bij woningbouw altijd problemen te zien voor de toekomstige bewoners wat betreft de geluidsoverlast van de beide bestaande horecabedrijven. Desondanks is hij niet tegen de bouw van de starterswoningen en de komst van een parkeerterrein.

PLAN Voor Koos Meijer (CDA) is het een vraagteken waarom niet het oude plan voor de bouw van tien woningen alsnog kan worden uitgevoerd. Vooral omdat het daar bestaande probleem van geluidsoverlast nu blijkt te zijn weggenomen. Wat betreft het parkeren voorziet hij grote overlast als het gaat om stank, geluid en de toename van verkeersbewegingen. Alsmede overlast door vertrekkende horecabezoekers.

Meijer vindt dat onvoldoende is aangegeven waarop de behoefte aan extra parkeerruimte berust. Volgens hem is er voldoende parkeergelegenheid. De vrees voor geluidsoverlast wordt gedeeld door Jeroen Snaterse (VVD) en André Timmerman (PvdA/GroenLinks). Volgens wethouder Jaap Groothuis gaat het om een perceel waarvoor moeilijk een invulling is te vinden. Hij vindt het plan van het college een goede mix tussen de gewenste invulling van het terrein en de daarmee gepaard gaande kosten.

PARKEERPLAATSEN Volgens Groothuis is gekozen voor extra parkeerplaatsen gezien de vele klachten van omwonenden over het parkeren van auto's op de Elspeterbosweg. Door de wijziging in de bedrijfsvoering van De Boswachter is, zo geeft hij aan, een goed woon- en leefklimaat mogelijk als het gaat om delen van het terrein. Dat geldt echter, zo stelt hij, niet voor het middengedeelte.

In het oorspronkelijke plan was bovendien de plaatsing van geluidsschermen niet meegenomen wat nu wel het geval is. Het verzoek van Vos is niet meegenomen maar de wethouder is bereid met hem om tafel te gaan zitten om de mogelijkheden daartoe wel te bespreken. Daarnaast kijkt hij naar de komst van een invalidenparkeerplaats op het parkeerterrein.

Uiteindelijk stemt hij ook in met het gewenste uitstel door de commissie. Wel wil men snel actie.