• Persburo Dick van der Veen/BDUmedia

Woningbouw of nieuwe Aldi aan Soerelseweg?

HEERDE De wens van het gemeentebestuur om een compact centrum te realiseren met het liefst alle supers er in is onhaalbaar. Ook het verwijderen van alle detailhandel uit de zijstraten is utopie. De raad mag dan de visie op de supermarktenstructuur hebben vastgesteld, de uitvoering is een open boek.

Dick van der Veen

Veel balt zich samen op die ene full service super in Wapenveld en het al dan niet plaatsen van een supermarkt op de hoek Soerelseweg/Stationsstraat in Heerde. De VVD is voor woningbouw op deze locatie; het CDA is warm voorstander om de vestiging van een super een kans te geven. Voor de locatie oude Gemeentewerf is ook weinig applaus. Dat heeft alles te maken met verkeersbewegingen en nadelige effecten voor andere winkeliers in het centrum. Wethouder Van der Stege benadrukt dat de gemeente niet op de stoel van de ondernemer wil zitten en slechts beoordeeelt of een locatie mogelijkheden biedt. Met betrekking tot de situatie Soerelseweg komt nog even de skyline ter sprake met een Jumbo-vestiging die de gevel wil verfraaien hetgeen de entree aan deze zijde van het centrum meer smoel kan geven. In het rapport van Seinpost noemt men eventuele uitbreidingsplannen van Jumbo en Aldi met enkele honderden vierkante meters. Dat zou dan weer de marges onder druk zetten. Vast staat dat 3 supers voor Heerde en 1 voor Wapenveld volstaan. Hetgeen in de Wapenveldse situatie weer de vraag oproept of dat te vereenzelvigen is met de cultuur van het dorp.

ONBALANS Bij al het passen en meten is er nog een andere factor die een gemeenten volstrekt niet in de hand heeft en dat is wat bij de buren Hattem en Epe gebeurt. Een Lidll in Hattem bijvoorbeeld heeft wezenlijke invloed. Vast staat dat het wegwerken van detailhandel op minder gewenste plekken onrealistisch is. Dat brengt het terugdraaien van het zogenaamde voorbereidingsbesluit met zich mee. Zelfs bij de variant waarbij men met de minste planschade (213.750 euro) te maken heeft - detailhandel in nog te herkennen woonhuizen - en 60 procent van die lokaties verdwijnt is geen wezenlijke verbetering te bereiken. De cruciale plekken vaal daar buiten. Wel besloot de raad tot aanpak van die detailhandelslocaties die meer dan een jaar onafgebroken leeg staan en kunnen van hun bestemming worden ontheven. Het wegwerken van de detailhandel op ongewenste plekken en overeenstemming van een nieuw bestemmingsplan met de ambities van de Centrumvisie kost maar even van 2.262.500 tot 1.423.750 euro en dat is in de Heerder situatie volstrekt onhaalbaar. Voor Wapenveld is de aanwezigheid van een full service supermarkt van essentieel belang. Om die te creëren moet eerst elders ruimte worden ingeleverd. Voorts is bereikbaarheid een factor die meespeelt. De gemeente denkt dat toeneming van recreatie en toerisme een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het opkrikken van de koopkrachtbinding van 82 naar 85 procent. In ieder geval staan de neuzen dezelfde kant op.

foto De entree van Heerde via Soerelseweg-Stationsstraat verdient bepaald geen schoonheidsprijs.