• Barry Wensink/BDUmedia

Woningbouw locatie Emmaschool in Heerde

HEERDE - Op het vrijkomende terrein van de Emmaschool aan het Ramakerspad in Heerde worden als de gemeenteraad daarvoor het licht op groen zet 14 levensloopbestendige huizen gebouwd. Het gaat om acht koop- en zes huurwoningen waarin mensen in elke fase van het leven kunnen wonen, met of zonder hulpvraag. Het college heeft althans een positieve grondhouding voor dit plan getoond. De multifunctionele woningen zijn zowel voor senioren als starters en andere segmenten uit de samenleving geschikt. Het voetpad dat nu de school ontsluit verdwijnt en wordt in het plan opgenomen.