WMO-Adviesraad bespreekt knelpunten

Transitie in zorg heeftveel impactEPE - De drie decentralisaties in de zorg die in 2015 plaatsvinden roepen nog vele vraagtekens op. Om die reden komt de MBO-Adviesraad bijeen in De Middenstip met als hoofddoel gemeenteraadslieden beter te informeren over wat er speelt. Onder de aanwezigen bevinden zich burgers met een persoonsgebonden budget, mantelzorgers, zorgmedewerkers, wethouders en (oud)raadsleden.door Arne Peter Braaksma,,Wat voor knelpunten zouden er kunnen zitten in de veranderingen?' vraagt Corina van der Valk, voorzitter van de WMO-Adviesraad. De negenkoppige Adviesraad inventariseert de gevolgen van de WMO, de Participatiewet en de Jeugdzorg en adviseert de gemeenteraad. Dat is bijzonder volgens voormalig gemeenteraadslid Fokko Andringa: ,,Vanavond is het de omgekeerde wereld. We hebben mensen uitgenodigd om de gemeenteraad te vertellen wat er nodig is."Zelfredzaamheid Een landelijk beeld schetst Henk Beltman, 'kennismakelaar' van het programma 'Aandacht voor iedereen.' ,,De kern is dat van mensen meer zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving wordt verwacht. Taken van het Rijk worden overgedragen aan de gemeenten met grote lokale beleidsvrijheid om maatwerk te kunnen leveren.' De decentralisaties moeten sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, toegankelijkheid van voorzieningen, veiligheid en leefbaarheid stimuleren.Het jaar 2015 is een overgangsjaar. Wie een probleem heeft, trekt aan de bel bij de gemeente, die verplicht is om burgers te betrekken bij het beleid en elk jaar navraag te doen naar hoe het is ervaren. Is er een probleem, dan vindt een keukentafelgesprek plaats. De Adviesraad helpt de gemeente om te kunnen voldoen aan de eisen van de wet. Lid van de Adviesraad Teun Martens: 'Van belang is vooral dat de gemeenteraadsleden beschikken over een beter referentiekader om te kunnen controleren wat het College van Burgemeester en Wethouders doet.'ZorgvragenIn de gemeente zijn meer dan 700 mensen die een beroep op de WMO doen, soms voor multiproblematiek zoals iemand op bijstandsniveau met een gehandicapt kind en een ouder met een psychisch probleem. Drie dames in de zorg komen veel problemen tegen. ,,Waarom vraagt de gemeente mensen op de werkvloer niet naar hun ervaringen? Wij hebben zicht op waar de gaten vallen. De zorg moet vraaggestuurd zijn. Daar draait het om!"Eén gespreksleider krijgt applaus voor een positief geluid: 'De transitie biedt kansen, dus grijp die!' Toch overheersen de vraagtekens. Waar haal ik de informatie? Van der Valk vat de zorgen samen: 'Het heeft veel impact op je wanneer je aanspraken maakt op zorg. Je zou geen universitaire graad nodig moeten hebben om die aanvraag te doen. Adequater reageren en de informatievoorziening in de gemeente moet goed op gang komen.'Foto: Veel belangstelling voor een heikel onderwerp.